Filmowe spotkanie dyskusyjne „ZATRUTY OGIEŃ“

Świadectwo Princa Chima Williamsa z Nigerii oraz Davida Chipashvili z Gruzji.

Zatruty ogień (30 min, 2007) – Delta Nigru po 50. latach eksploatacji pól naftowych jest obrazem klęski ekologicznej. Do tej pory wyciekło 1,5 miliona ton ropy, co odpowiada w przybliżeniu 50-krotnej ilości ropy, jaka trafiła do morza w wyniku katastrofy tankowca Exxon Valdez u wybrzeża Alaski w 1989 roku.

Od kilkudziesięciu lat wydobywany przy okazji eksploatacji pól naftowych gaz ziemny jest dzień i noc spalany w tzw. pochodniach gazowych. Szacuje się, że roczna ilość gazu spalanego w Delcie Nigru odpowiadała emisji gazów cieplarnianych około 18 milionów europejskich samochodów. W wyniku jego spalania do powietrza przedostaje się wiele toksycznych związków, które zatruwają życie rdzennym mieszkańcom Delty Nigru.

Projekcje w Polsce - wstęp wolny!

17.11.08 Kraków: Kawiarnia Naukowa, ul Jakuba 29, godz.19.00,

18.11.08 Warszawa: kino Alchemia, ul. Jezuicka 4, godz. 19.00,

Po projekcji filmu udział w dyskusji wezmą między innymi Prince Chima Williams z Nigerii oraz David Chipashvili z Gruzji, rzecznicy lokalnych społeczności poszkodowanych w wyniku wydobycia i transportu ropy.

Prince Chima Williams z Nigerii jest jednym z prawników, którzy wytoczyli precedensowy proces sądowy przeciwko firmie Shell oskarżonej o zatruwanie życia mieszkańców Delty Nigru. David Chipashvili opowie o napięciach społecznych i niedawnym konflikcie zbrojnym w kontekście wybudowanego w 2006 roku ropociągu Baku-Tbilisi-Ceyhan. Goście Bankwatch przedstawią przykłady projektów realizowanych przez największe spółki naftowe przy wsparciu europejskich podatników - za pośrednictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Wpływ EBI na rozwój i zmiany klimatu od kilku lat poddawany jest nieustannej krytyce. Utrzymywane subsydia dla przemysłu wydobywczego nie przekładają się na poprawę sytuacji gospodarczej krajów rozwijających. Co więcej, jak pokazują doświadczenia Nigerii i Gruzji, wydobycie i transport paliw kopalnych jest powodem wewnętrznych napięć i konfliktów zbrojnych.

Więcej informacji: Katarzyna Zegadło, CEE Bankwatch Network.
Tel. 697 185 614, kasiaz@zielonasiec.pl

Patronaty medialne:


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć