13 kwietnia 2017 ● Milena Antonowicz

Polska współpraca rozwojowa - Raport 2016

Co Twoje pieniądze robią w Kambodży? Czemu polska policja działa w Kosowie? Jak wydać setki milionów dolarów w Afryce tak, żeby wróciły do Polski? Dlaczego kraje uznane za priorytetowe dla polskiej pomocy nie zawsze otrzymują największe wsparcie? Czy pomoc zawsze pomaga? Grupa Zagranica, której jesteśmy członkiem, już od dziesięciu lat analizuje strategię polskiej oficjalnej współpracy rozwojowej. Jak co roku, sprawdzamy komu i jak pomagamy, czy (...) »


16 lutego 2017 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Raport OECD ws. Polskiej Pomocy

Pierwszy raport z przeglądu partnerskiego polskiej współpracy rozwojowej, przeprowadzonego przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD, został zaprezentowany 14 lutego b.r. w Warszawie. Szereg zawartych w nim rekomendacji jest spójnych z powtarzanymi od lat postulatami organizacji pozarządowych, w tym Polskiej Zielonej Sieci. Przez ostatnich 10 lat poziom polskiej pomocy utrzymywał się na niezmienionym poziomie 0,08-0,10% dochodu narodowego (...) »


20 lipca 2016 ● Milena Antonowicz

Polska współpraca rozwojowa - Raport 2015

Sprawdź jak Twoje pieniądze są wydawane w Etiopii, Kenii, Gruzji, na Ukrainie i Białorusi, w Afganistanie i wielu innych krajach. Ale przede wszystkim sprawdź czy są dobrze wydawane i jak pomagają innym. Raport, oprócz statystyk polskiej pomocy z 2014 roku, zawiera także analizę spójności polskiej polityki na rzecz rozwoju oraz przedstawia stan obecny, wyzwania i udział Polski w pomocy humanitarnej w Syrii. Na początek przypomnijmy o czym (...) »


12 października 2015 ● Milena Antonowicz

Polska Współpraca Rozwojowa - Debata Przedwyborcza

Jakie są punkty widzenia poszczególnych partii politycznych na kierunki polskiej polityki współpracy rozwojowej? Zapraszamy na debatę przedwyborczą. Podczas debaty poruszymy m.in. kwestie celów, form i kierunków polskiej współpracy rozwojowej, a także sposobów w jaki polska oficjalna pomoc rozwojowa (zarządzana przez MSZ) może wspierać działania na rzecz rozwiązania współczesnych wyzwań globalnych, takich jak obecny tzw. "kryzys uchodźczy". (...) »


10 czerwca 2015 ● Milena Antonowicz

Uwagi Polskiej Zielonej Sieci do projektu Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2016-2020

Polska Zielona Sieć wzięła udział w konsultacjach Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej 2016-2020. Publikujemy złożone uwagi. Wieloletni program współpracy rozwojowej jest podstawą do prowadzenia przez Polskę działań z zakresu współpracy rozwojowej. Program określa cele oraz priorytety geograficzne i tematyczne polskiej współpracy rozwojowej, a także uwzględnia ustalenia organizacji międzynarodowych i regulacje UE. Pierwsza edycja programu (...) »


15 maja 2015 ● Milena Antonowicz

Polska współpraca rozwojowa - Raport 2014

Jesienią 2013 r. Polska przystąpiła do Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD, prestiżowego klubu krajów-donatorów pomocy rozwojowej. Mimo to, pomoc rozwojowa udzielana przez Polskę pozostaje dużo poniżej naszych międzynarodowych zobowiązań i wiele jej brakuje jeśli chodzi o jakość i spójność. Raport „Polska współpraca rozwojowa 2014” koncentruje się na temacie spójności polityki na rzecz rozwoju i analizuje m.in. spójność polskiej polityki klimatycznej, (...) »


4 marca 2015 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Polskie MSZ bezskuteczne we wspieraniu organizacji rozwojowych

Polskie organizacje pozarządowe co roku realizują dziesiątki projektów rozwojowych na świecie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wykazuje jednak woli by zwiększyć ich potencjał. Brakuje pomysłów, jak skutecznie wspierać polskie organizacje rozwojowe m.in. w pozyskiwaniu środków unijnych. Potrzebne są pilne zmiany na rzecz zwiększenia możliwości polskich organizacji w zakresie pomocy rozwojowej, pomocy humanitarnej, wspierania demokracji i (...) »


18 sierpnia 2014 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Uwagi PZS do Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej

Uwagi Polskiej Zielonej Sieci do analizy wdrażania Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej (WPWR) 2012-2015 przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych przesłało do członków Grupy Zagranica analizę wdrażania Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej (WPWR) 2012-2015 z prośbą o uwagi. Jest to element prac nad nowym Wieloletnim Programem na lata 2016-2020, prac włączających również sektor (...) »


26 stycznia 2013 ● Milena Antonowicz

Polska współpraca rozwojowa 2012 - raport

Polska pomoc rozwojowa w roku 2012 - dajemy poniżej naszych możliwości i nie tym, którzy naprawdę potrzebują wsparcia, brakuje koordynacji między poszczególnymi instytucjami administracji publicznej w tym zakresie, podobnie do innych krajów „sztucznie pompujemy” nasze statystyki pomocy – to główne obserwacje zawarte w raporcie monitoringowym Grupy Zagranica „Polska Współpraca Rozwojowa 2012”. Siódmy już z kolei coroczny raport wydawany przez (...) »


14 grudnia 2012 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Nasze inwestycje w Europie i w krajach Południa pod lupą parlamentarzystów

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) istnieje już od ponad 50 lat i jako główne ciało finansowe UE ma duży wpływ na rozwój przede wszystkim Europy i krajów sąsiedzkich, lecz także krajów w biedniejszych regionach świata. W 2011 roku bank wydał 61 miliardów euro a dodatkowe 60 miliardów euro zostało właśnie dodane do portfela EBI w ramach walki z kryzysem ekonomicznym. Ponieważ EBI jest bankiem Europejczyków, nasi przedstawiciele - parlamentarzyści i (...) »


9 listopada 2012 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

WYSTAWA EDUKACYJNA "ERA MIEDZI"

WYSTAWA ERA MIEDZI - opowieść o tym, jak pieniądze europejskich podatników wydawane są w Zambii. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)– główna instytucja finansowa Unii Europejskiej – udziela pożyczek w wielu krajach świata. Bank jest zobligowany, aby poprzez inwestycje udzielać pomocy krajom, w których prowadzi swą działalność, mobilizować ich potencjał, pomagać im zmniejszać skutki ubóstwa i przyczyniać się do rozwoju ich gospodarek. Jednak (...) »


2 października 2012 ● Milena Antonowicz

Polska współpraca rozwojowa 2011 - raport

29 września 2012 roku, w ramach V Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej, Grupa Zagranica zaprezentowała najnowszy raport z monitoringu współpracy rozwojowej. Raport do pobrania w formacie PDF Rok 2011 - rok polskiej prezydencji w Radzie UE - to niewykorzystana szansa na przełom w polskiej współpracy rozwojowej. Nie zwiększyła się znacząco wielkość polskiej pomocy, a wyczekiwane od lat działania polityczne, takie jak przygotowanie i uchwalenie (...) »


4 lipca 2012

Pomoc Rozwojowa - podsumowanie roku 2011

Polski budżet na pomoc rozwojową stanowi zaledwie 0,08% DNB. Mniejszy procent w Unii Europejskiej przeznacza tylko Łotwa. Redukcje w wydatkach na pomoc zagraniczną stały się głównym trendem w politykach rozwojowych krajów Unii Europejskiej. Całkowite środki na ten cel zmniejszyły się w roku 2011 o ok. 500 milionów Euro i wynoszą 53 miliardy Euro – raportuje konfederacja CONCORD w tegorocznym Aid Watch Report „Aid We Can: more investment in global (...) »


29 marca 2012 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Wieloletni program polskiej pomocy - stanowisko NGO

20. marca Rada Ministrów przyjęła „Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2012-2015" przygotowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Grupa Zagranica, platforma 61 polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych we współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną oraz edukację globalną, wydała komunikat w tej sprawie. Polska Zielona Sieć jest członkiem Grupy Zagranica. 20. marca Rada Ministrów przyjęła „Wieloletni (...) »


22 grudnia 2011 ● Dominik Paszkiewicz

Polska pomoc rozwojowa 2010 — raport

Podczas Europejskich Dni Rozwoju, organizowanych przez Polską Prezydencję w dniach 15 i 16 grudnia, Grupa Zagranica zaprezentowała najnowszy raport z monitoringu polskiej pomocy. Raport jest analizą polityki i działań w zakresie współpracy rozwojowej polskiej administracji rządowej w roku 2010 oraz nowych trendów, które pojawiły w roku 2011. Raport, jak co roku, został przygotowany przez przedstawicieli organizacji członkowskich Grupy (...) »


26 września 2011 ● Milena Antonowicz

Ustawa o Współpracy Rozwojowej

Polska wreszcie doczekała się zapisów legislacyjnych dotyczących pomocy rozwojowej. Akt ten jest wynikiem kilkuletnich starań organizacji pozarządowych oraz polityków, aby nadać ramy prawne działaniom polskich instytucji w zakresie międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju. 16 września 2011 roku Sejm RP uchwalił ustawę, która polską pomoc rozwojową włącza w obszar polityki zagranicznej. POMOC BEZ USTAWY Osiem lat czekaliśmy na ustawę o (...) »


13 września 2011 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Apel o wzrost środków na pomoc Afryce

12 sierpnia 2011r. 15 organizacji pozarządowych współpracujących z partnerami w krajach rozwijających się, w tym Polska Zielona Sieć, wysłało do ministra Krzysztofa Stanowskiego, odpowiedzialnego za polską współpracę rozwojową list z apelem o wzrost środków na pomoc Afryce. Szanowny Panie Ministrze! W 2005 roku nasz rząd zobowiązał się, że do 2010 roku na pomoc rozwojową będzie przeznaczać 0,17% PKB. Wywiązaliśmy się z tego zobowiązania zaledwie w (...) »


1 lipca 2011 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Komunikat Grupy Zagranica ws. polskiej prezydencji w Radzie UE

Podczas przewodnictwa w Radzie UE Polska nadawać będzie kierunek polityce wspólnotowej. Grupa Zagranica, stowarzyszenie polskich organizacji pozarządowych działających za granicą, wystosowała postulaty z obszaru polityki współpracy rozwojowej, które powinny stać się priorytetem w tym strategicznym dla Polski okresie. Organizacje pozarządowe oczekują, że polskie zaangażowanie w krajach Partnerstwa Wschodniego, rozwijających się krajach Południa (...) »


21 czerwca 2011 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Afryka w Wieloletnim Programie MSZ - konsultacje

22. czerwca 2011 r. w Fundacji Batorego w Warszawie odbędą się konsultacje społeczne dotyczące ujęcia Afryki Subsaharyjskiej w Wieloletnim Programie Współpracy Rozwojowej. Do udziału w spotkaniu zaproszeni są wszyscy przedstawiciele organizacji działających na obszarze Afryki Subsaharyjskiej. Spotkanie otworzy Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Pan Krzysztof Stanowski. Podczas konferencji omówione zostaną cele oraz (...) »


26 stycznia 2011 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Zaproszenie dla NGO do współpracy dot. polskiej polityki rozwojowej

Platforma organizacji pozarządowych Grupa Zagranica zaprasza do uczestnictwa w działaniach grupy roboczej ds. polityki rozwojowej (w skrócie: Grupa PoRo). Celem funkcjonowania grupy roboczej jest analiza polskiej polityki w zakresie współpracy rozwojowej oraz społeczny nadzór jej wdrażania przez polityków i instytucje publiczne. Grupa prowadzi też działania rzecznicze, ponieważ jest przekonana że poprzez stały dialog z decydentami ma szansę (...) »


20 września 2010 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Polska pomoc zagraniczna 2009 — prezentacja raportu

Czwarty doroczny raport z monitoringu polskiej pomocy zagranicznej wyjawia kolejne mało znane fakty i przytacza opinie ekspertów z organizacji pozarządowych na temat najważniejszych wydatków polskiego rządu przeznaczonych na wsparcie krajów ubogich. Raport jest efektem pracy grupy roboczej ds. monitoringu polskiej pomocy działającej przy Grupie Zagranica zrzeszającej ponad 50 organizacji działających na rzecz zagranicy. Polska (...) »


15 września 2010 ● Dominik Paszkiewicz

"Polska pomoc rozwojowa 2009" — prezentacja raportu 18 IX!

18 września br. podczas Forum MSZ zostanie zaprezentowany niezależny raport organizacji pozarządowych skupionych w roboczej grupie ds. monitoringu polskiej pomocy działającej przy Grupie Zagranica, zatytułowany „Polska Pomoc Zagraniczna 2009”. Raport analizuje polską pomoc zagraniczną udzielaną w 2009r. pod kątem wywiązywania się z zobowiązań dotyczących międzynarodowej współpracy rozwojowej. Zapraszamy na prezentację raportu , w którym (...) »


11 czerwca 2010 ● Dominik Paszkiewicz

Jak Polska może położyć kres światowemu ubóstwu?

Rekomendacje polskich organizacji pomocowych dla stanowiska Polski przed kluczowymi spotkaniami na poziomie UE, które odbędą się 14-18 czerwca 2010r. Walka ze światowym ubóstwem – ważny polityczny moment 10 lat temu światowi przywódcy podpisując Deklarację Milenijną i przyjmując osiem Milenijnych Celów Rozwoju zobowiązali się do roku 2015 położyć kres światowemu ubóstwu. Na zaledwie 5 lat przed terminem osiągnięcia tych celów Sekretarz Generalny (...) »


11 czerwca 2010 ● Dominik Paszkiewicz

UE kontra ubóstwo — raport CONCORD

Raport CONCORD „UE kontra ubóstwo. Większa i lepsza pomoc UE dla realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.” 10 czerwca, zaledwie tydzień przez spotkaniem Rady ds. Spraw Zagranicznych UE, światło dzienne ujrzał raport europejskiej konfederacji organizacji pozarządowych pt. UE kontra ubóstwo. Większa i lepsza pomoc UE dla realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Raport alarmuje, że pomimo obietnic złożonych przez państwa Unii Europejskiej, w tym (...) »


2 czerwca 2010 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Apel Polskiej Zielonej Sieci w sprawie ataku Izraela na „Flotyllę Wolności”

Polska Zielona Sieć apeluje do Ministra Spraw Zagranicznych o ustosunkowanie się do kwestii blokowania pomocy humanitarnej do okupowanych terytoriów przez państwo Izrael. W poniedziałek 31 maja 2010r. około godz. 4 rano (według lokalnego czasu w Gazie), 75 mil morskich od brzegu Izraela na wodach międzynarodowych, flota wojenna izraelskiej armii dokonała ataku na sześć statków „Flotylli wolności”, które płynęły do Strefy Gazy wioząc (...) »


29 marca 2010 ● Dominik Paszkiewicz

Projekt Ustawy o współpracy rozwojowej

Dziś, 29 marca 2010 roku, na stronie www.polskapomoc.gov.pl ukazał się projekt Ustawy o współpracy rozwojowej i o utworzeniu Polskiej Agencji Współpracy Rozwojowej! Polecamy uważną lekturę. Do 19 kwietnia 2010 można składać uwagi na adres polskapomoc@msz.gov.pl Źródło: http://www.polskapomoc.gov.pl/Konsu... Plik PDF z projektem ustawy do pobrania (...) »


23 lutego 2010 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Inauguracja pracy nad raportem o polskiej pomocy w 2009

Grupa Zagranica prowadzi monitoring polskiej pomocy zagranicznej od 2007 roku. W wyniku tej pracy powstały trzy raporty przedstawiające niezależne spojrzenie na wkład naszego kraju w międzynarodową współpracę rozwojową. Pierwsze w tym roku spotkanie grupy roboczej poświęcone było podsumowaniu pracy ubiegłorocznej i przygotowaniu do stworzenia raportu opisującego polską pomoc w 2009 roku - raporty przygotowywane są zawsze w roku następującym, a (...) »


23 lutego 2010 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Spotkanie NGO z ekspertami OECD DAC

Eksperci z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności, Polskiej Zielonej Sieci i Polskiej Akcji Humanitarnej wzięli udział w konsultacjach z przedstawicielami Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD (DAC). Spotkanie było pierwszym etapem w ramach procesu tzw. Special Review, który ma zaowocować przyjęciem Polski do grona darczyńców oficjalnej pomocy rozwojowej. Więcej informacji (...) »


18 września 2009 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Dyskusja o raporcie "Polska pomoc zagraniczna 2008"

Grupa robocza ds. monitoringu polskiej pomocy, działająca przy Grupie Zagranica, ma przyjemność zaprosić na panel dyskusyjny zorganizowany z okazji publikacji najnowszego raportu pt. “Polska pomoc zagraniczna 2008”. Kiedy: 19 września 2009r. (sobota), godz.14:00-15:00 Gdzie: III Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej, kącik spotkań Organizator: Grupa Zagranica, www.zagranica.org.pl Uczestnicy panelu dyskusyjnego: Michał Baj, dyrektor (...) »


18 września 2009

Polska pomoc w 2008

[*Pozostawienie polskiego systemu pomocowego w obecnym, złym stanie to zignorowanie obietnic danych krajom ubogim i przechodzącym transformację oraz zaprzepaszczenie szans, które stoją przed Polską u progu przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej planowanego na 2011 rok – stwierdza najnowszy raport grupy polskich organizacji pozarządowych monitorujących pomoc rozwojową.*] Na dwa dni przed III Forum Współpracy Rozwojowej, największą imprezą (...) »


14 września 2009 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Prezentacja raportu "Polska pomoc zagraniczna 2008"

Grupa robocza ds. monitoringu polskiej pomocy, działająca przy Grupie Zagranica, ma przyjemność zaprosić na spotkanie poświęcone prezentacji najnowszego raportu pt. “Polska pomoc zagraniczna 2008”. Raport przedstawia wyniki niezależnej analizy polskiej Oficjalnej Pomocy Rozwojowej w 2008 r., czyli działań polskiego rządu w zakresie pomocy krajom rozwijającym się. Już po raz trzeci z rzędu polskie organizacje pozarządowe skupione w grupie (...) »


14 maja 2009 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

KIEDY EUROPA SPEŁNI SWOJE OBIETNICE? Nowy raport CONCORD

W opublikowanym 14 maja br. raporcie pt. „Zmniejszyć ciężar: w czasie kryzysu pomoc Unii Europejskiej jest ważna jak nigdy dotąd”, europejskie organizacje pozarządowe alarmują, że – pomimo obietnic złożonych przez państwa Unii Europejskiej, w tym Polskę – pomoc dla krajów rozwijających się jest nadal niewystarczająca. Oznacza to, że 100 milionów mieszkańców krajów rozwijających się może popaść w roku 2009 w ubóstwo z powodu kryzysu finansowego. (...) »


27 kwietnia 2009 ● Ola Antonowicz-Cyglickakomentarze (8)

Dlaczego nie pomagamy najbiedniejszym?

Polska pomoc rozwojowa w 2008r. spadła i wyniosła 0,08% PKB [1]. Polska na międzynarodowym forum obiecała, że nasze wsparcie dla najbiedniejszych ludzi na świecie osiągnie poziom 0,17% PKB w 2010r., a w 2015r. będzie równe 0,33% PKB [2]. Jednakże, obietnice dawane najuboższym jakoś nie robią na rządach bogatych państw wrażenia. Polska stoi obok rzeszy krajów, którym się powodzi – tak powodzi! - ale które nie uznają za polityczny priorytet (...) »


9 lutego 2009 ● Dominik Paszkiewicz

Polska pomaga Palestynie

Przy okazji wizyty prezydenta Palestyńskiej Władzy Narodowej Mahmuda Abbasa, 9 lutego 2009 r. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się z Ministrem Spraw Zagranicznych Riadem Al-Malki. min. Sikorski i min. Al-Maki, fot. MSZ Ministrowie rozmawiali o rozwoju stosunków polsko-palestyńskich, szczególnie o pomocy humanitarnej i rozwojowej. Minister Radosław Sikorski oraz Minister Riad Al-Malki podpisali ramowe (...) »


3 lutego 2009 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

List do Ministra J.Najdera

W związku z nieformalnym spotkaniem ministrów ds. rozwoju, które odbyło się w dniach 29-30 stycznia w Pradze, pięć organizacji wystosowało list do ministra Jacka Najdera, zajmującego się koordynacją polskiej polityki rozwojowej. Organizacje wyrażają nadzieję, że Polska będzie [*aktywnie wspierać podjęte na forum UE zobowiązania dotyczące przekazywania pomocy rozwojowej*], nie traktując obecnego kryzysu finansowego jako argumentu za (...) »


23 stycznia 2009

Open Society Institute Central Eurasia Project - granty.

Granty w ramach projektu Open Society Institute Central Eurasia Project. Zgłoszenia są przyjmowane do 02.02.09. Więcej na: www.soros.org/initiatives/ce... »


23 stycznia 2009

Szkolenie w ramach Programu Antykorupcyjnego PAP- zgłoszenia do 15.02.09

Program zwalczający korupcję Program for Anticorruption Practitioners (PAP) ogłasza nabór. PAP prowadzony jest przez FPDL - Partnerska Fundację na rzecz Lokalnego Rozwoju we współpracy ze specjalistą Instytutu Banku Światowego Ronalda MacLean Abaroa. Jeśli chcesz wziąźć udział w szkoleniu, którego koszty pokrywa Fundacja, wyślij swoją apilkację do 15 lutego 2009. Więcej szczegółów dotyczących, wymogów i szkolenia znajdziesz na stronie: (...) »


23 stycznia 2009

Społeczności Lokalne dla Globalnego Rozwoju - uczestnictwo w programie szkoleniowym

Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich poszukuje przedstawicieli społeczności wiejskich, którzy są gotowi aktywnie działać na rzecz podnoszenia świadomości mieszkańców polskiej wsi na temat krajów rozwijających się (nazywanych często „Południem”) oraz o wzajemnych zależnościach między nimi a krajami bogatej „Północy”. W ramach projektu „Krok na południe – Społeczności Lokalne dla Globalnego Rozwoju” (SLGR) oferujemy uczestnictwo w intensywnym, aktywizującym (...) »


21 stycznia 2009 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

"Co trzeba zrobić w sprawie, która popiera 84% Polaków? Polska współpraca dla rozwoju"

Publikacja powstała w toku projektu Polskiej Zielonej Sieci “Challenging Poland in EU development policy decision-making” finansowanego przez Fundusz Prezydencji w 2008r. Uczestnictwo w światowej dyskusji nt. wspierającej roli Unii Europejskiej jest jednym z niezbędnych elementów polskiego zaangażowania w planowa- nie walki z globalnym ubóstwem. Niniejsza publikacja ma zachęcić polskich polityków do włączenia się w jedną z (...) »


19 stycznia 2009 ● Dominik Paszkiewicz

Polacy o pomocy rozwojowej 2008

Na zlecenie MSZ, TNS obop przeprowadził cykliczne badanie opinii publicznej: "Polacy o pomocy rozwojowej". Wyniki są budujące. Coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że nasz kraj pomaga i powinien pomagać biedniejszym krajom. Niezmiennie większość Polaków zgadza się z tym, że Polska powinna pomagać krajom afrykańskim - które należą do najbiedniejszych. Póki co w strategii dot. polskiej pomocy rozwojowej opinia ta nie została uwzględniona. (...) »


8 stycznia 2009

15.01.09. Spotkanie "Polskie NGO na Wschodzie - prezentacja wyników badań".

Wielce Szanowni Państwo, Chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić Państwa na prezentację wyników badań, zleconych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w 2008, dotyczących działalności polskich organizacji pozarządowych na Wschodzie, w obszarze post-sowieckim. Spotkanie odbędzie się 15 stycznia 2009 roku w Warszawie, w budynku przy ulicy Dobrej 72 , o godz. 11.00. Spotkanie potrwa ok. 2 godzin. Prezentacja obejmować będzie charakterystykę (...) »


21 listopada 2008 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Publikacja "ODA in V4 countries"

Polska Zielona Sieć współpracuje z czeską platformą NGO FoRS, słowacką platformą MVRO, a także węgierską platformą HAND. Wspólna praca, prowadzona od początku 2008r., zaowocowała wydaniem publikacji "ODA in V4 countries", podsumowującej funkcjonowanie polityki rozwojowej i systemów pomocowych w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Publikacja napisana została w j.angielskim, przez E. Drążkiewicz na podstawie wyników wspólnej pracy (...) »


2 października 2008 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

SPOTKANIE Razem przeciwko ubóstwu w Afryce....ale jak?

6 października (poniedziałek) Polska Zielona Sieć zaprasza na spotkanie "Razem przeciwko ubóstwu w Afryce....ale jak?", które odbędzie się w Szczecinie, w klubie Royal Jazz Club o godz. 18:00 w ramach II Festiwalu Kultur Świata Afryka Fest 2008. Czy pomoc rozwojowa przynosi efekty? Jak każdy z nas może włączyć się w walkę z ubóstwem w Afryce? Bez wielkich wyrzeczeń ? Od zaraz ? Te i inne pytania będziemy zadawać zaproszonym gościom - Asi (...) »


26 września 2008 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Niezależny raport "Polska pomoc zagraniczna 2007"

W trakcie II Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej, 20 września 2008r., odbyło się spotkanie promujące wydanie raportu Polska Pomoc Zagraniczna 2007, wydanego przez Polską Zieloną Sieć a napisanego przez członków grupy roboczej ds. monitoringu pomocy zagranicznej działającej w ramach Grupy Zagranica. W Café L’Europe spotkali się zaproszeni politycy, dziennikarze, autorzy oraz członkowie Komitetu Wykonawczego Grupy Zagranica a także inni (...) »


26 września 2008 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Raport "Polska pomoc zagraniczna 2007"

W trakcie II Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej, 20 września 2008r., odbyło się spotkanie promujące wydanie raportu Polska Pomoc Zagraniczna 2007, wydanego przez Polską Zieloną Sieć a napisanego przez członków grupy roboczej ds. monitoringu pomocy zagranicznej działającej w ramach Grupy Zagranica. W Café L’Europe spotkali się zaproszeni politycy, dziennikarze, autorzy oraz członkowie Komitetu Wykonawczego Grupy Zagranica a także inni (...) »


14 lipca 2008 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Dofinansowanie wniosków dotyczących edukacji rozwojowej

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących edukacji rozwojowej. Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w zasadach konkursu, dostępnych na stronie internetowej fundacji. Termin składania wniosków - 30 lipca 2008r. Konkurs "Edukacja Rozwojowa" jest finansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r (...) »


30 czerwca 2008 ● Dominik Paszkiewicz

Spotkanie z partnerami z Tanzanii i Angoli - relacja z wizyty

Angola i Tanzania to jedyne państwa Afryki, które są na liście krajów priorytetowych polskiej pomocy rozwojowej. Dlatego też, ramach programu Akcja dla Globalnego Południa zaprosiliśmy dwóch gości z Angoli i Tanzanii na serię spotkań w dniach 13 – 14 czerwca. Z Angoli przyjechał Pan Fernando Pacheco, prezes ADRA. Naszym tanzańskim gościem był Pan Armando Swenya z SAHRiNGON. Oto spotkania, które odbyły się z uczestnictwem naszych gości, nie (...) »


5 czerwca 2008 ● Dominik Paszkiewicz

Materiały edukacyjne - przewodnik

W 2006 r. pomoc UE stanowiła ok. 55% globalnej pomocy rozwojowej. W tej liczbie zawarły się również pieniądze nowych krajów członkowskich przeznaczone na pomoc. Niestety zrównoważony rozwój krajów Globalnego Południa mimo deklarowanych ogromnych kwot wsparcia nadal stoi pod znakiem zapytania. Raporty międzynarodowych organizacji monitorujących wypełnianie podjętych przez kraje UE zobowiązań wskazują, że jeśli Unia nie zmieni diametralnie swojej (...) »


2 czerwca 2008 ● Dominik Paszkiewicz

SLD o pomocy rozwojowej w uchwale z 1 czerwca 2008

Na stronie Sojuszu Lewicy Demokratycznej pojawiła się uchwała z 1 czerwca 2008 roku (Uchwała nr 4 IV Kongresu SLD), w której wspomina się o pomocy rozwojowej wymienionej wśród najważniejszych zadań polskiej polityki zagranicznej. Oto fragment uchwały: Polska powinna wspierać reformę Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby mogła ona skutecznie działać na rzecz stworzenia nowego ładu światowego oraz przeciwdziałać zagrożeniom regionalnym i (...) »


29 maja 2008 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Spotkanie GAERC 26-27.06. - czy Polska wdroży harmonogram zwiększania pomocy, by wypełnić swoje deklaracje ?

Komisja Europejska proponuje swoim krajom członkowskim wdrożenie harmonogramów, które określą z wyprzedzeniem ilość środków przekazywanych corocznie na pomoc rozwojową. Biorąc pod uwagę deklaracje poczynione kraje unijne w 2005r. dotyczące wzrostu funduszy na Oficjalną Pomoc Rozwojową (z ang. Official Development Assistance - ODA), wydaje się, że przyjęcie harmonogramu nie stanowi problemu natury politycznej. W przypadku Polski zobowiązania te (...) »


9 maja 2008 ● Dominik Paszkiewicz

“Jak Unia Europejska finansuje pomoc rozwojową dla Globalnego Południa” - relacja z warsztatów

8 maja 2008 roku w Warszawie w siedzibie Fundacji Batorego odbyły sie warsztaty p.t.: “Jak Unia Europejska finansuje pomoc rozwojową dla Globalnego Południa” Warsztaty zostały zorganizowane przez nas (PZS) i Grupę Zagranica. Warsztaty poprowadził Florent Sebban - koordynator programu: “Finansowanie pomocy rozwojowej” we francuskiej platformie Coordination Sud. Warsztaty potoczyły się zgodnie z ustalonym programem (opublikowanym w (...) »


22 kwietnia 2008 ● Dominik Paszkiewicz

“Jak Unia Europejska finansuje pomoc rozwojową dla Globalnego Południa”

Zaproszenie na warsztat: "Jak Unia Europejska finansuje pomoc rozwojową dla Globalnego Południa" Kwoty, które Unia Europejska raportuje jako świadczoną pomoc rozwojową, stawiają ją na pozycji światowego lidera. Ta pomoc to również pieniądze nowych krajów członkowskich i współuczestnictwo rządów tych krajów w kształtowaniu unijnej polityki pomocowej. Niestety zrównoważony rozwój krajów Globalnego Południa mimo deklarowanych ogromnych kwot wsparcia (...) »


19 kwietnia 2008 ● Dominik Paszkiewicz

Biełsat TV nadaje w kosmos

TVP Białoruś wystartowała 10 grudnia, jest finansowana przez polski MSZ. Na razie nadaje przez kilka godzin dziennie. W ramówce są m.in. programy informacyjne, reportaże, koncerty muzyków popierających opozycję na Białorusi. - Tyle że tych programów prawie nikt nie ogląda, bo program nie jest nadawany z najpopularniejszego na Białorusi satelity Sirius, a z praktycznie nieużywanej tam Astry - mówi Jerzy Jurecki, właściciel "Tygodnika (...) »


18 kwietnia 2008 ● Dominik Paszkiewicz

Pomoc zagraniczna 2008 - wyniki konkursu

MSZ ogłosił wyniki konkursu na realizowanie projektów w zakresie pomocy zagranicznej. W terminie wpłynęło 286 wniosków na łączną sumę 74 milionów 98. projektom przyznano 25 milionów złotych. »


7 kwietnia 2008 ● Dominik Paszkiewiczkomentarze (1)

Warsztaty Aid Watch w Krakowie - relacja

18-19 marca w Krakowie odbył się warsztat poświęcony monitorowaniu pomocy rozwojowej, organizowany przez Polską Zieloną Sieć w ramach Akcji dla Globalnego Południa. Uczestniczyli w nim Polacy, Czesi i Słowacy na co dzień zajmujący się monitorowaniem polityki rozwojowej w swoich krajach. Trzy platformy - polska, czeska i słowacka – wsparły PZS w organizacji warsztatu i pomogły dotrzeć do właściwych osób we wszystkich krajach. Ostatecznie w (...) »


4 kwietnia 2008 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Skandaliczny brak postępu w udzielaniu pomocy przez UE krajom najuboższym

Bruksela, 4 kwietnia 2008 Z opublikowanych dziś danych OECD wynika, że w 2007r. Unia Europejska wydała na pomoc rozwojową o 1,7 miliarda euro mniej, niż rok wcześniej. Organizacje pozarządowe z całej Europy ostrzegają rządy krajów członkowskich, że ich zaniedbanie ma wpływ na życie konkretnych ludzi w krajach uboższych. „Niedotrzymanie przez rządy krajów członkowskich UE przyrzeczeń dotyczących pomocy jest skandalem. Europa lubi (...) »


31 marca 2008 ● Dominik Paszkiewicz

Fragment programu o polskiej pomocy rozwojowej

Poniższy film jest fragmentem programu "Polska Racja" wyemitowanego w TV Polonia 20 listopada 2007 roku. Program m.in. traktował o zasadności udzielania pomocy rozwojowej krajom biedniejszych. Pod filmem mały przyczynek do dyskusji. Cytat z filmu: "Polska, samodzielnie i w ramach Unii przeznacza coraz więcej pieniędzy na pomoc rozwojową. W 2006 roku były to 922 mln zł" Pytanie, które należy zadać czy Oficjalna Polska Pomoc Rozwojowa (...) »


26 marca 2008 ● Dominik Paszkiewicz

Spotkanie ws. „Wolontariat polska pomoc 2008”

Departament Współpracy Rozwojowej MSZ zaprasza przedstawicieli organizacji zainteresowanych udziałem w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na realizację zadania „Wolontariat polska pomoc 2008" na robocze spotkanie informacyjne. Pierwsza część spotkania będzie poświęcona przedstawieniu założeń i najważniejszych zagadnień dot. przygotowań wniosku projektowego. W drugiej części pracownicy DWR MSZ udzielą odpowiedzi na pytania uczestników (...) »


26 marca 2008 ● Dominik Paszkiewicz

Forum Współpracy Ministra Spraw Zagranicznych z Organizacjami Pozarządowymi

MSZ organizuje 27 marca br. Forum Współpracy Ministra Spraw Zagranicznych z Organizacjami Pozarządowymi. Wg organizatorów, forum ma być nowym sposobem komunikacji z sektorem pozarządowym. Spotkanie ma służyć także uzgodnieniu nowoczesnych narzędzi współpracy MSZ z organizacjami. Z racji tego, że będziemy brali udział w Forum, po spotkaniu opublikujemy informacje na temat jego przebiegu. Poniżej program Forum w formacie (...) »


28 lutego 2008 ● Dominik Paszkiewicz

IGO organizuje spotkanie: Kodeks obrazów i przesłań dotyczących krajów Południa

Zaproszenie dla organizacji zajmujących się edukacją globalną, współpracą rozwojową, krajami globalnego Południa. Interesujesz się sprawami globalnymi i nie jest Ci obojętny wizerunek krajów Południa przedstawiany w Polsce? Chcesz aktywnie uczestniczyć w tworzeniu rzetelnych informacji i obrazów? Chcesz przyłączyć się do koalicji organizacji przestrzegających zasad etycznego przedstawiania ludzi i informacji? IGO zaprasza na spotkanie "Kodeks (...) »


26 lutego 2008 ● Dominik Paszkiewicz

Spotkanie grupy roboczej ds. monitoringu polskiej pomocy zagranicznej

24 lutego br. w siedzibie Grupy Zagranica odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. monitoringu polskiej pomocy zagranicznej działającej przy Grupie Zagranica Celem spotkania było ustalenie planu działania na rok 2008 oraz celów ogólnych, które powinny przewodzić działaniom grupy monitoringowej. Tematy ogólne spotkania Rozmowa na temat aktywizacji członków Grupa Zagranica do działań związanych z monitoringiem. Rozmawialiśmy na temat pozyskiwania (...) »


11 lutego 2008 ● Dominik Paszkiewicz

Program polskiej pomocy zagranicznej 2008 - opublikowany przez MSZ

Na stronie Polska pomoc MSZ ukazał się “Program polskiej pomocy zagranicznej 2008”. W tym 22-stronicowym dokumencie MSZ przedstawia szczegółowo plan podziału środków pomocowych. Dokument ten jest także – jak piszą jego autorzy – planem operacyjnym, który łamie dotychczasową konwencję konstruowania planów ramowych. Wprowadzeniem do dokumentu niech będzie cytat ze wstępu do “Programu...”. W roku 2008 na zewnętrzne działania pomocowe (...) »


8 lutego 2008 ● Dominik Paszkiewicz

Spotkanie informacyjne "Pomoc zagraniczna 2008"

19 lutego, o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie zorganizowane przez Departament Współpracy Rozwojowej MSZ dla wszystkich przedstawicieli organizacji zainteresowanych udziałem w konkursie na realizację zadania "Pomoc zagraniczna 2008". Program spotkania Pierwsza część spotkania - założenia konkursu i problematyka przygotowania wniosku konkursowego; Druga część spotkania - indywidualne odpowiedzi (pracowników MSZ) na pytania zainteresowanych. (...) »


29 stycznia 2008 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Monitoring polskiej pomocy rozwojowej - zaproszenie

23. stycznia odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. monitoringu polskiej pomocy rozwojowej, działającej przy Grupie Zagranica. Uczestnicy potwierdzili gotowość do kontynuowania prac monitoringowych w 2008 roku. Podobnie jak w ubiegłym roku, działania tej grupy roboczej będą polegały na pozyskiwaniu i analizie danych, dotyczących polskiej pomocy dla krajów rozwijających się, udziale w spotkaniach roboczych i warsztacie dot. metodologii (...) »


9 stycznia 2008 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Ustawa i Strategia – czy w 2008r. ?

W sprawie wejścia w życie Ustawy o pomocy zagranicznej i Strategii polskiej pomocy na lata 2008-2013 nie nastąpiła żadna zmiana. Z nieformalnych źródeł wiadomo, że powodem przestoju w pracach nad tymi dokumentami – trwającego już drugi rok – jest problem z efektywnym zakończeniem konsultacji międzyresortowych. Istnienie dokumentu strategicznego pokazującego kierunki i cele polskiej pomocy jest niezbędne dla długofalowego i mającego jakikolwiek (...) »


9 stycznia 2008 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Polska ODA w 2008r. – budżet na finansowanie działań III sektora

Forum MSZ IX.2007 Ze strony MSZ. Z wstępnych informacji uzyskanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynika, że przewidywana wysokość rezerwy budżetowej, przeznaczonej na finansowanie projektów pomocy zagranicznej w roku 2008, wyniesie prawdopodobnie 110 mln zł. Jest to kwota o około połowę mniejsza, niż postulowana przez MSZ. Planowane jest przyspieszenie terminu ogłoszenia konkursu „Polska pomoc 2008” – możliwe jest ogłoszenie konkursu (...) »


16 grudnia 2007

Akcja „Pomoc dla Bangladeszu” w polskich szkołach

Uczniowie ze szkół różnych regionów Polski włączają się w ogólnopolską akcję pomocy dzieciom poszkodowanym w cyklonie Sidr. 14 grudnia podczas zajęć lekcyjnych uczniowie wykonają domki symbolizujące solidarność z ofiarami katastrofy, jaka nawiedziła Bangladesz. Dochód z aukcji ich prac przeznaczony zostanie na pomoc dzieciom poszkodowanych przez cyklon Sidr. Miesiąc temu, w czwartek 15 listopada, w południowo-zachodnie wybrzeża Bangladeszu uderzył (...) »


10 grudnia 2007

Projekt dokumentu „Założenia polskiego programu wolontariatu zagranicznego"

W Departamencie Współpracy Rozwojowej MSZ został opracowany projekt dokumentu pt. „Założenia polskiego programu wolontariatu zagranicznego". Proponowana koncepcja zakłada uruchomienie w roku 2008, w ramach realizowanego przez MSZ programu polskiej pomocy, programu wolontariatu zagranicznego. Program został opracowany przez grupę polskich ekspertów i praktyków wolontariatu międzynarodowego. Założenia bazują na analizie rozwiązań stosowanych w (...) »


9 grudnia 2007

II DEBATA O GLOBALNYM ROZWOJU pt.: China and the Future of Developing World

Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych WGiSR, Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w II DEBACIE O GLOBALNYM ROZWOJU pt.: China and the Future of Developing World. Debata odbędzie się 17 grudnia 2007 r.,w godzinach 15-17 w Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Celem Debat o Globalnym Rozwoju jest umożliwienie studentom i pracownikom uczelni warszawskich udziału w otwartych seminariach (...) »


8 grudnia 2007

Wspólna strategia europejska w obszarze edukacji rozwojowej

Wspólnotowa strategia edukacji rozwojowej i podnoszenia świadomości w dziedzinie rozwoju wypracowana została podczas Dni Rozwoju w Lizbonie, w listopadzie 2007 r., w celu zapewnienia odpowiednich ram dla kształtowania Edukacji Rozwojowej zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, jak i europejskim. Według Louis’a Michel’a, Komisarz ds. Rozwoju i Pomocy Humanitarnej - "ten consensus, w zakresie edukacji rozwojowej, jest tak (...) »


6 grudnia 2007

Spotkanie "Akcja dla Globalnego Południa"

10 grudnia 2007, godz. 18.00, Polska Zielona Sieć, Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju oraz Fundacja Art Transparent zapraszają na spotkanie Akcja dla Globalnego Południa. Akcja dla Globalnego Południa zajmuje się promocją idei zrównoważonego rozwoju w skali globalnej. Kampanii informacyjnej promującej efektywną pomoc rozwojową towarzyszy monitoring polskiej polityki pomocowej, a także praktyczna pomoc dla krajów rozwijających się. Dyskusję (...) »


9 listopada 2007 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Międzysektorowe spotkanie "Pomoc rozwojowa - odpowiedzialność nas wszystkich"

23 listopada w Warszawie odbyło się międzysektorowe spotkanie pt. „Pomoc rozwojowa – odpowiedzialność nas wszystkich”, zorganizowane przez Polską Zieloną Sieć i Grupę Zagranica. O planowaniu, kształcie i skutkach polityki wspierania krajów mniej rozwiniętych gospodarczo dyskutowaliśmy w gronie przedstawicieli ministerstw odpowiedzialnych za kształtowanie polityki pomocowej z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz organizacji pozarządowych z Polski, (...) »


9 listopada 2007 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

"Polityka rozwojowa - dla prawdziwych korzyści społeczeństw Południa!" - międzynarodowy warsztat NGO w Krakowie

28-29 listopada w Krakowie-Libertowie odbył się międzynarodowy warsztat dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z nowych krajów członkowskich UE zainteresowanych polityką rozwojową. W warsztacie wzięło udział ponad 20 osób z Polski, Słowacji, Bułgarii, Węgier. Trenerzy z eksperckich organizacji pracujący na co dzień w Brukseli, jak i goście z Ghany i Tanzanii zapewnili 2 dni intensywnej pracy, mnóstwo tematów, inspiracji i materiałów, które - (...) »


8 listopada 2007 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Międzysektorowe spotkanie "Pomoc rozwojowa - odpowiedzialność nas wszystkich"

Grupa Zagranica i Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć mają przyjemność zaprosić zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych na międzysektorowe spotkanie pt. „Pomoc rozwojowa – odpowiedzialność nas wszystkich”, które odbędzie się 23. listopada 2007 w Warszawie, w siedzibie Fundacji im. S.Batorego, ul. Sapieżyńska 10A. O planowaniu, kształcie i skutkach polityki wspierania krajów mniej rozwiniętych gospodarczo chcielibyśmy (...) »


31 października 2007 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Niezależne badanie NGOsów na temat polskiej pomocy

W październiku ukazał się raport polskich organizacji pozarządowych skupionych w Grupie Zagranica analizujący polską pomoc rozwojową za ostatnie lata. Dlaczego warto przeczytać ten raport ? Do tej pory proces powstawania polskiej polityki rozwojowej obserwowały przede wszystkim nieliczne środowiska akademickie w kraju i instytucje zagraniczne – zarówno rządowe jak i pozarządowe – lecz w praktyce głównym źródłem danych i ich analizy były (...) »


18 października 2007

Raport MSZ - "Polska współpraca na rzecz rozwoju"

Zachęcamy do zapoznania się z raportem Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat polskiej pomocy rozwojowej dla krajów rozwijających się w 2006 roku. Raport przeczytać można na stronie Polska Pomoc lub skorzystać z wersji załączonej do niniejszego artykułu. »


11 października 2007 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Akcja na EURIZONS 2007 w Krakowie

Polska Zielona Sieć i program Akcja dla Globalnego Południa, uczestniczyła w Eurizons 2007. 29 sierpnia w naszym kolorowym namiocie na Rynku Głównym w Krakowie pokazywaliśmy filmy edukacyjne "Akcja dla Globalnego Południa", "Brand New World", prezentowaliśmy produkty Fair Trade, udzielaliśmy porad o tym jak lokalnie można rozwiązywać problemy globalne, jak można włączać się we współpracę ze społecznościami krajów rozwijających się. Dyskusje, (...) »


11 października 2007 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

"Afryka w potrzebie - co my tam robimy?" wystawa

Wystawa "Afryka w potrzebie - co my tam robimy?" to zdjęcia dokumentujące działania Polskiej Zielonej Sieci, Polskiej Akcji Humanitarnej, Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego "Młodzi Światu" i Fundacji Simba Friends w Afryce. Wystawa pokazywana była w lecie na dworcach w Krakowie i Warszawie. Ale to nie koniec - zobaczycie ją jeszcze nie raz. "Afryka jest kontynentem, na którym wszystko co istnieje, istnieje w olbrzymich ilościach. (...) »


25 lipca 2007 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Przesyłka do Kenii - każdy może pomóc!

Fundacja Simba Friends oraz Forum Kenijsko – Polskie organizują zbiórkę materiałów naukowych oraz rzeczy domowych dla dzieci z wioski Sega w Kenii. Planuje się przesłanie zebranych darów za pomocą linii lotniczych w kontenerze, co jest gwarancją dostarczenia paczki bezpiecznie do celu. Pracownicy SSF w wakacje rozpoczynają w Sega kolejny projekt rozwojowy, będą też koordynować przydzielenie darów z Polski. Zachęcamy wszystkich do pomocy (...) »


25 lipca 2007 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Wyniki konkursu MSZ: „Akademia międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju i demokracji"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że w wyniku procedury konkursowej przeprowadzonej w ramach otwartego konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na realizację zadania „Akademia międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju i demokracji - 2007" dotacji na realizację zadania nie uzyskał żaden podmiot. »


10 lipca 2007 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

NGOsy i pomoc rozowjowa w 2007

W roku 2007 polskie organizacje w ramach Konkursu Pomoc zagraniczna 2007. pozarządowe zrealizują 110 projektów pomocowych na rzecz krajów Europy Wschodniej, Afryki i Azji na łączną kwotę 25,5 miliona złotych. 24 maja 2007 r. Minister Rafał Wiśniewski przedstawił wyniki ogłoszonego pod koniec marca konkursu grantowego dla polskich organizacji zainteresowanych współpracą z organizacjami partnerskimi z krajów rozwijających się i przechodzących (...) »


11 maja 2007 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Europa musi postąpić uczciwie i wywiązać się ze swoich obietnic pomocowych

Na tydzień przed szczytem ministrów Unii Europejskiej odpowiedzialnych za pomoc rozwojową UE, na którym omawiana będzie kwestia wywiązania się ze zobowiązań pomocowych wobec krajów rozwijających się, organizacje pozarządowe z całej Europy skrytykowały kluczowe państwa członkowskie, w tym Niemcy, Francję, Włochy i Portugalię, za to, że nie spełniły swoich obietnic zwiększenia pomocy dla najuboższych państw na świecie. W opublikowanym (...) »


4 kwietnia 2007 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Nowa polska strategia pomocy

"Solidarność, Rozwój i Wolność. Strategia polskiej pomocy zagranicznej na lata 2007-2015" to tytuł przygotowywanego dokumentu strategicznego dla przyszłych kierunków polskiej pomocy rozwojowej. Zgodnie z zapewnieniami Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ RP strategia niedługo powinna ujrzeć światło dzienne. Zastąpi pierwszą polską strategię, która opublikowana została w 2003r. i dotychczas funkcjonuje jako dokument wyznaczający cele i kierunki (...) »


9 marca 2007 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Polacy o pomocy rozwojowej 2006

Od 2004 roku MSZ regularnie bada poziom naszego, jako obywateli, poparcia dla udzielania przez Polskę pomocy rozwojowej. Jak wypadliśmy w 2006? Zdaniem 25% Polaków Polska zdecydowanie powinna wspomagać rozwój krajów słabiej rozwiniętych. W porównaniu z 2005r., osób głęboko przekonanych o konieczności pomocy jest ponad dwa razy więcej! To bardzo nas cieszy. Najczęściej wskazywanymi powodami, dla których Polska powinna angażować się we (...) »


19 grudnia 2006 ● Ola Antonowicz-Cyglicka

Co to jest edukacja rozwojowa?

Edukacja rozwojowa rozumiana jest jako edukacja, która ma na celu podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat międzynarodowego rozwoju. Warto jednak pamiętać, iż ten rodzaj edukacji posiada kilka popularnych i uzupełniających się definicji. Tutaj przytaczamy dodatkowo dwie z nich: Zgodnie z definicją DEEEP (Development Education Exchange in Europe Project) edukacja rozwojowa to proces aktywnego uczenia się, (...) »


28 listopada 2006 ● Dominik Paszkiewicz

Warto pomagać?

W związku z przystąpieniem naszego kraju do Unii Polska powinna znacznie zwiększyć swą pomoc dla krajów biedniejszych. Badania opinii publicznej przeprowadzone przez TNS OBOP w 2005r. pokazały, że statystycznie co czwarty Polak skłania sie ku opinii, że Polska nie powinna wspomagać rozwoju krajów słabiej rozwiniętych. Dlaczego Polska powinna pomagać najbiedniejszym krajom świata? Czy to pytanie jest w ogóle dobrze postawione? Może nie powinniśmy (...) »


28 lutego 2006 ● Dominik Paszkiewicz

Polska pomoc rozwojowa

Polska ODA (z ang. official development assistance) - oficjalna pomoc rozwojowa Polski to suma pieniędzy, jaką nasz kraj przekazuje rocznie w ramach darowizn i pożyczek (których minimum 25% wartości stanowi darowizna) krajom rozwijającym się. Darowizny i kredyty na cele wojskowe nie są zaliczane do Oficjalnej Pomocy Rozwojowej. Warunkiem zaklasyfikowania pomocy jako Oficjalnej Pomocy Rozwojowej jest także, aby kraj-biorca pomocy znajdował (...) »


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć