Projekt dokumentu „Założenia polskiego programu wolontariatu zagranicznego"

W Departamencie Współpracy Rozwojowej MSZ został opracowany projekt dokumentu pt. „Założenia polskiego programu wolontariatu zagranicznego". Proponowana koncepcja zakłada uruchomienie w roku 2008, w ramach realizowanego przez MSZ programu polskiej pomocy, programu wolontariatu zagranicznego.

Program został opracowany przez grupę polskich ekspertów i praktyków wolontariatu międzynarodowego. Założenia bazują na analizie rozwiązań stosowanych w krajach-dawcach pomocy rozwojowej oraz na doświadczeniach polskich organizacji pozarządowych prowadzących programy wolontariatu.

Głównym celem programu jest stworzenie ram wsparcia dla wolontariuszy zaangażowanych w projekty rozwojowe w krajach objętych programem polskiej pomocy zagranicznej. Wolontariat zagraniczny daje obywatelom możliwość bezpośredniego udziału w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju, jest także wartościową metodą edukacji globalnej.

Zapraszamy do zgłaszania wszelkich uwag do projektu oraz do dyskusji nad ideą wolontariatu zagranicznego.

Źródło: http://www.polskapomoc.gov.pl/Polski,program,wolontariatu,zagranicznego,618.html

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć