glosujodpowiedzialnie.pl

Już 161 kandydatów z 5 komitetów wyborczych podpisało manifest 12 polskich organizacji pt. "Apel o solidarność i odpowiedzialność globalną w polskiej polityce krajowej i zagranicznej".

12 organizacji-sygnatariuszy, w tym Polska Zielona Sieć, to organizacje zajmujące się tematyką rozwojową, globalną, sprawiedliwym handlem, etyczną konsumpcją itd.

Ten apel to nasza próba, aby przesunąć na inne tory polską debatę o uchodźcach i migracjach. Uważamy, że w dotychczasowej debacie brakuje tematu fundamentalnego: pytania, dlaczego ludzie są zmuszeni do opuszczania swoich domów i wyruszania w daleką i niebezpieczną podróż do Europy.

Nie da się znaleźć długofalowego rozwiązania kwestii migracji, jeśli my - Polska, Europa - nie zajmiemy się problemami, które leżą u podstaw migracji. O tych problemach do rozwiązania mówimy w naszym apelu, a w przypisach podajemy wskazówki, jak należy je rozwiązywać (podajemy linki do raportów, oficjalnych dokumentów itd.). Niezależnie od tego, czy ktoś widzi w migracjach szansę czy zagrożenie, czy poczuwa się do obowiązku ochrony uchodźców, czy bardziej kieruje się obawami o bezpieczeństwo - prędzej czy później będzie musiał zadać sobie pytanie o przyczyny migracji. Lepiej wcześniej niż później.

Po drugie, tym apelem staramy się wprowadzić inny model dialogu społecznego, adekwatny do sytuacji AD 2015. Nie mamy już wczesnych lat dwutysięcznych czy czasów wcześniejszych. Polska nie jest już "nowym krajem członkowskim UE", jesteśmy mądrzejsi po protestach ACTA, wielu latach wdrażania współpracy rozwojowej, wielu głosowaniach Polski w UE, organizowaniu się społeczeństwa przez media społecznościowe. Obecnie Polska może pełnić ważną i pozytywną rolę w UE w rozwiązywaniu problemów globalnych. Niestety, w wielu sprawach takiej roli wciąż nie pełni.

Dlatego postanowiliśmy nie czekać, co nam zaproponują partie przed wyborami, nie być biernymi odbiorcami ofert partyjnych, lecz sami wyjść z inicjatywą i powiedzieć, czego chcemy od przyszłych parlamentarzystów. Powinni oni słuchać społeczeństwa obywatelskiego i poważnie odpowiadać na nasze postulaty, a nie tylko serwować nam to, co wynika z sondaży wyborczych. Uważamy, że debata społeczna powinna być elementem dialogu publicznego, a nie elementem marketingu. Społeczeństwo powinno być podmiotem, a nie tylko grupą docelową.


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć