Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym – czy to się może opłacać?

2 kwietnia w Warszawie odbędzie się debata pt.: „Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym – czy to może się opłacać?”, która będzie połączona z predzentacją raportu Green Alliance pt. „Investing in Our Future: a European Budget for Climate Security”.

Zmiany klimatyczne stawiają pod znakiem zapytania nasz przyszły rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo. Mogą być jednak także źródłem dynamicznego rozwoju niektórych sektorów gospodarki, w tym zwłaszcza eko-technologii. Na zmianach klimatycznych oraz budowie niskowęglowej i opartej na wysokich technologiach światowej gospodarki powinien być skoncentrowany przyszły budżet Unii Europejskiej.

Program debaty

11.00 Wprowadzenie

- Paweł Świeboda, Prezes, demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej

11.10 Debata

- Russel Marsh, Head of Policy, Green Alliance – prezentacja raportu „Investing in Our Future: a European Budget for Climate Security”
- Piotr Serafin, Podsekretarz Stanu, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
- Andrzej Kassenberg, Instytut na Rzecz Ekorozwoju
- Zbigniew M. Karaczun, Instytut na Rzecz Ekorozwoju

12.30 Pytania i odpowiedzi

13.00 Kawa

Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim

Miejsce spotkania

Warszawa, 2 kwietnia 2008 r.
Centrum Prasowe Foksal, ul. Foksal 3/5

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres demoseuropa@demoseuropa.eu lub telefonicznie 022 523 1423 lub faksem 022 622 2156

Źródło: http://www.demoseuropa.eu/


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć