Polska ODA w 2008r. – budżet na finansowanie działań III sektora

Forum MSZ IX.2007 Ze strony MSZ.

Forum MSZ IX.2007 Ze strony MSZ.

Z wstępnych informacji uzyskanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynika, że przewidywana wysokość rezerwy budżetowej, przeznaczonej na finansowanie projektów pomocy zagranicznej w roku 2008, wyniesie prawdopodobnie 110 mln zł. Jest to kwota o około połowę mniejsza, niż postulowana przez MSZ.

Planowane jest przyspieszenie terminu ogłoszenia konkursu „Polska pomoc 2008” – możliwe jest ogłoszenie konkursu nawet przed podpisaniem budżetu (jeśli budżet nie zostanie zatwierdzony w planowanej wysokości), być może juz 1 lutego 2008r. Wiąże się z tym ryzyko unieważnienia konkursu, wydaje się jednak, że ryzyko jest warte podjęcia, gdyż dłuższy czas trwania projektów pozwoli na większą efektywność podejmowanych działań. W założeniu mają zostać ogłoszone dwa konkursy. Pierwszy dotyczący projektów „większych” – o dłuższym okresie realizacji, a co za tym idzie, większych budżetach i drugi, przeznaczony dla projektów o krótszym okresie realizacji, zostanie ogłoszony w kwietniu.

W regulaminach konkursów i wytycznych dla wnioskodawców nie są planowane żadne poważniejsze zmiany.

Nieznacznie zwiększony będzie budżet konkursu na projekty z zakresu edukacji rozwojowej – MSZ ma zamiar promować realizację większych inicjatyw, ale podobnie jak w poprzednich latach, będzie też pula środków na drobne projekty. 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć