Cykl spotkań konferencyjno-warsztatowych: „Kupuj Odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat”

Polska Zielona Sieć we współpracy z Grupą eFTe mają zaszczyt zaprosić Państwa na cykl spotkań konferencyjno-warsztatowych: „Kupuj Odpowiedzialnie! Twoje pieniądze kształtują świat”.

Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na stronie www.ekonsument.pl

Ruch na temat kształtowania zrównoważonych (etycznych, odpowiedzialnych) wzorców konsumpcji w Polsce jest jak dotąd w fazie narodzin, podczas gdy w wielu innych krajach Unii Europejskiej, odgrywa on bardzo ważną rolę w kształtowaniu postaw pro-środowiskowych wśród społeczeństwa. Działania edukacyjne w zakresie zrównoważonej konsumpcji leżą bowiem na pograniczu zainteresowań dwóch środowisk. Z jednej strony, ekologiczne organizacje pozarządowe prowadzą działania z zakresu edukacji ekologicznej, z drugiej zaś, pozarządowe organizacje konsumenckie – z zakresu ochrony praw i interesów konsumentów. Brak integracji tych środowisk powoduje, że stan wiedzy społeczeństwa w zakresie zasad zrównoważonej konsumpcji jest w dalszym ciągu minimalny. Cykl spotkań, na które Państwa zapraszamy ma za zadanie przełamać tę barierę.

15 LISTOPADA 2007 r. (czwartek) Warsztaty 16.00 Odpowiedzialny biznes 17.00 Alternatywy dla konsumpcjonizmu 18.00 Etyczne ubrania 19.00 Sprawiedliwy handel 21.00 Koncert AliceTea w trakcie pokazy filmów Brand New World Akcja dla Globalnego Południa We shope, who pays ACE Bank wystawy fotografii To jest pycha – 7 uczynków konsumenckich Życie w Ghanie Modnie i etycznie Gdzie: Warszawa, Chłodna 25 Kiedy: 16.00

16 LISTOPADA 2007 r. (piątek) Konferencja 12.00 Wprowadzenie 12.30 Solidarna konsumpcja 14.15 Ekologiczna konsumpcja 16.15 Odpowiedzialny biznes Gdzie: Warszawa, Collegium Civitas, PKiN, XII p. Kiedy: 12.00-18.00

Podczas wszystkich wydarzeń zorganizowane zostaną stoiska informacyjne dla organizacji realizujących projekty z zakresu zrównoważonej konsumpcji. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przedstawienia swojej działalności.

Kontakt: Maria Huma, Małgorzata Krzystkiewicz tel.: 012 431 28 18 /0-607 88 80 82 fax: 012 431 28 08 e-mail: maria@zielonasiec.pl, g.krzystkiewicz@zielonasiec.pl

Projekt KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE! TWOJE PIENIĄDZE KSZTAŁTUJĄ ŚWIAT finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Środki Przejściowe 2004 oraz z Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Organizatorzy:

Sponsorzy/patroni:


Galeria:

 
 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć