Międzysektorowe spotkanie "Pomoc rozwojowa - odpowiedzialność nas wszystkich"

Grupa Zagranica i Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć mają przyjemność zaprosić zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych na międzysektorowe spotkanie pt. „Pomoc rozwojowa – odpowiedzialność nas wszystkich”, które odbędzie się 23. listopada 2007 w Warszawie, w siedzibie Fundacji im. S.Batorego, ul. Sapieżyńska 10A.

O planowaniu, kształcie i skutkach polityki wspierania krajów mniej rozwiniętych gospodarczo chcielibyśmy dyskutować w gronie przedstawicieli ministerstw odpowiedzialnych za kształtowanie polityki pomocowej z krajów Grupy Wyszehradzkiej, polskiego środowiska akademickiego oraz organizacji pozarządowych z Polski, Czech, Węgier i Słowacji, monitorujących efektywność pomocy rozwojowej.

Bazując na niezależnym badaniu przeprowadzonym przez organizacje pozarządowe skupione w Grupie Zagranica, chcielibyśmy zapoczątkować dyskusję na temat przyszłości polityki pomocowej. W momencie krystalizowania się tej polityki w krajach Grupy Wyszehradzkiej dyskusja ta jest szczególnie ważna, bo ustalenie określonej praktyki będzie miało wieloletnie konsekwencje. Międzysektorowy dialog będzie sprzyjał poprawie jej jakości i z pewnością ma szansę wnieść coś twórczego i prawdziwie pożytecznego dla krajów-biorców pomocy.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z sekretariatem Grupy Zagranica (email: marta@zagranica.org.pl, tel.: [22] 5360216).

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć