„Aktywizacja społeczności Sega – edukacja IT i ekorozwój” projekt realizowany w ramach programu Sega Silicon Valley przez Fundację Simba Friends

Głównym celem projektu „Aktywizacja społeczności Sega, edukacja IT i ekorozwój” jest podniesienie poziomu edukacji młodych Kenijczyków poprzez umożliwienie im dostępu do najnowszych rozwiązań technologicznych. Zdobyta wiedza oraz praktyczne doświadczenie przyczynią się do zwiększenia szans młodych ludzi na rynku pracy.

W ramach tego projektu Fundacja Simba Friends wyposaży w sprzęt komputerowy 5 szkół oraz stworzy Centrum Informatyczne, z którego będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Sega. Realizacja projektu odbywać się będzie w kilku fazach. Pierwsza z nich polegająca na adaptacji pomieszczeń szkolnych do warunków laboratoriów komputerowych (zwiększenie bezpieczeństwa, okablowanie elektryczne i strukturalne sal). Kolejna to instalacja sprzętu elektronicznego (komputery oraz dodatkowe wyposażenie). Etapem zamykającym projekt będzie przeprowadzenie szeregu szkoleń i warsztatów dla grona pedagogicznego, uczniów oraz mieszkańców wioski, z zakresu obsługi komputera i oprogramowania. Komponentem towarzyszącym edukacji komputerowej jest ekorozwój. Polega on na zakładaniu szkółek leśnych oraz roślin ozdobnych w szkołach oraz organizacji zajęć z zakresu ochrony środowiska. Zakończenie inicjatywy zostanie przypieczętowane licznymi nasadzeniami drzew w okolicy Sega, gdzie ich ilość sukcesywnie zmniejsza się. Organizowane przez Fundację szkolenia oraz motywowanie do zakładania przydomowych szkółek leśnych ma na celu podniesie świadomości środowiskowej oraz ograniczenie destrukcyjnej gospodarki człowieka.

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach Polskiej Pomocy Zagranicznej oraz Fundację Simba Friends. Zapraszamy na stronę Internetową: www.simbafriends.org gdzie można znaleźć więcej informacji na temat projektu.

Autor: Patrycja Zandberg


Galeria:

 
 
 
 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć