Załóżmy, że świat jest wioską liczącą 100 mieszkańców...

Zachęcamy do zapoznania się z niezwykle przystępnie opracowaną "pigułką" danych statystycznych, obrazujących najistotniejsze zagadnienia społeczno-polityczno-ekonomiczne współczesnego świata.

Załóżmy, że świat jest wioską liczącą 100 mieszkańców...

• 51 kobiet, 49 mężczyzn (odwrotne proporcje w niektórych krajach azjatyckich z uwagi na preferowanie narodzin chłopców);

• 50 dzieci poniżej 15 roku życia;

• 20 mężczyzn jest właścicielami 80% wioski i jej majątku;

• 1 kobieta posiada na własność kawałek ziemi;

• 1 osoba jest właścicielem 50% wioski i jej majątku;

• 5-6 kobiet jest ofiarami gwałtu;

• 42 osoby nigdy nie piją wody zdatnej do picia;

• 50 osób mieszka w wiosce, pozostali są rozproszeni poza nią;

• 33 mieszkańców, w tym 23 kobiety, żyje w warunkach konfliktu zbrojnego;

• 5 mężczyzn i 1 kobieta są żołnierzami, policjantami lub żandarmami;

• 5 dzieci pracuje w warunkach niewolniczych;

• 60 osób, z czego 40 mężczyzn, umie czytać i liczyć;

• 50 mieszkańców korzysta ze świadczeń służby medycznej;

• 8 osób ma dostęp do komputera, z czego 6 posiada dostęp do Internetu;

• 80 osób wyznaje jakąś religię, z czego 40 jest zmuszane do jej praktykowania, 20 kolejnych nie praktykuje wcale, zaś 5 praktykuje z narażeniem życia;

• do wioskowej biblioteki mają dostęp tylko 24 osoby, do kina chodzi jedna osoba, ciągle ta sama;

• elektryczność jest odcięta przez połowę doby, z braku środków, 30 osób wykorzystuje 90% zasobów naturalnych i energetycznych wioski;

• 5 osób już kiedyś było na wakacjach, 10 osób wyjedzie na wakacje w okresie najbliższych 5 lat.

Na podst.: Monde = Village global


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć