Nadzieja na "normalizację" stosunków władz z opozycją w Birmie?

Na pierwszej stronie wtorkowego wydania dziennika "Nowe Światło Myanmaru", birmańskiej gazety prorządowej, ukazała się deklaracja woli ustanowienia "pomyślnych stosunków" między rządzącą krajem juntą wojskową, a przetrzymywaną w areszcie domowym liderka opozycji Aung San Suu Kyi, laureatką Pokojowej Nagrody Nobla z 1991 roku. Podobne oświadczenia wyemitowały publiczne radio i telewizja.

Mimo zapowiedzi "normalizacji" stosunków, junta nie przewiduje w najbliższym czasie zniesienia aresztu domowego i uwolnienia Aung San Suu Kyi, a przynajmniej nie do czasu opracowania i uchwalenia nowej konstytucji, co potrwać może co najmniej kilka lat. Jednocześnie strona rządowa postawiła opozycjonistce warunek - spotkanie z przywódcą junty, gen. Than Szwe, nastąpi jedynie gdy Aung San Suu Kyi przestanie popierać nakładane na Birmę sankcje międzynarodowe i odstąpi od "konfrontacyjnej postawy wobec władz kraju".

Deklaracja "dobrej woli" reżimu nastąpiła zaledwie dzień po asygnowaniu Aung Kyi’a, wiceministra pracy, na specjalnego łącznika między dyktaturą a przywódczynią opozycji, co nastąpiło po wyraźnej sugestii wysłannika ONZ do Birmy - Ibrahim’a Gambari’ego. ONZ zaniepokoiły trwające w tym kraju masowe pokojowe protesty prodemokratyczne przeciwko rządzącej od 45 lat w Birmie juncie. W wyniku siłowego stłumienia demonstracji przez armię śmierć poniosło 10, a wg Narodowej Ligi na Rzecz Demokracji nawet 200 do 300 osób. Niezależne źródła donoszą o przypadkach zakopywania mnichów buddyjskich żywcem, czy pospiesznej kremacji ciał ofiar przez wojsko. Nieznana jest liczba demonstrantów nadal przetrzymywanych w więzieniu.

Przygotowano na podstawie: Junta chce zgody z noblistką Aung San Suu Kyi, Junta rządząca Birmą wyraża nadzieje na dobre stosunki z noblistką Aung San Suu Kyi.


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć