Żywność - globalne wyzwania.

Koordynatorzy międzynarodowego projektu „Jedz lokalnie, myśl globalnie” przygotowali ulotkę edukacyjną, która przedstawia największe zagrożenia dla środowiska związane z przemysłową produkcją żywności, a także korzyści płynące ze zrównoważonej ekologiczne i społecznie uprawy, powszechnie nazywanej permakulturą. Z ulotki dowiemy się też jaka jest sieć zależności pomiędzy monokulturową formą uprawy, degradacją gleb i zmianami klimatu oraz jakie działania sprzyjają budowaniu zrównoważowanego systemu żywnościowego.

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć