Zostań AMIGO! Szkolenie dla aktywistów

Instytut Globalnej Odpowiedzialności zaprasza do udziału w szkoleniu i projekcie AMIGO - Animatorzy Młodzieżowych Inicjatyw Globalnej Odpowiedzialności.

Możesz uczestniczyć w bezpłatnym szkoleniu 3-4 października, a następnie wraz z innymi uczestnikami zorganizować akcje młodzieżowe, podczas których podzielisz się swoją wiedzą.

Chcemy, aby większość ludzi na świecie mogła cieszyć się prawami człowieka, wolnością od nędzy i ucisku. Działamy, aby głos ludzi z krajów Południa (krajów rozwijających się) był bardziej słyszany w Polsce - i Ty możesz nam w tym pomóc!

Dlaczego warto do nas dołączyć?

- Poznasz najważniejsze fakty dotyczące większości świata - na podstawie naszych osobistych doświadczeń z krajów Południa i wiedzy o sprawach dotyczących tych krajów.
- Dołączysz do grona młodych ludzi pełnych zapału, którzy mają doświadczenie w działaniu społecznym i wiedzą co robić, aby świat był choć trochę lepszy.
- Będziesz uczestniczyć w szkoleniu ciekawym i dobrze przygotowanym od strony merytorycznej. Dzięki temu uporządkujesz swoją wiedzę, aby dzielić się nią z innymi.
- Dostaniesz konkretną propozycję działania, w którym będziesz mógł / mogła wykorzystać swoją energię i kreatywność.
- Będziesz mógł / mogła działać razem z nami i realizować wspólne wartości - wprowadzać konkretne zmiany, które mają wpływ na życie ludzi na innych kontynentach.
- Otrzymasz wsparcie ze strony szkoleniowców, materiały i opiekę merytoryczną.

Tematy szkolenia:

- Rzeczywistość krajów Południa - jak mówić o pozytywnych i negatywnych stronach życia w krajach rozwijających się.
- Jakość pomocy - główne zagadnienia w oparciu o dokumenty instytucji rządowych i grup społeczeństwa obywatelskiego - raporty organizacji z krajów Północy i Południa.
- Co Afrykańczycy robią dla swojego rozwoju i czego Polacy mogą się od nich nauczyć? - strategie rozwoju krajów Południa pomocy i wartościowych inicjatyw wartych wsparcia.
- Perspektywa gender w rozwoju - spojrzenie na rozwój uwzględniające tożsamość płci i mechanizmy przyczyniające się do równouprawnienia.
- Perspektywa praw człowieka w rozwoju (rights based approach to development).
- Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa - krytyczna analiza przekazów medialnych i sposoby na radzenie sobie ze stereotypami i powierzchownością wiadomości.

Zgłoś się!

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniach 3 - 4 października br. (piątek - sobota). Wyślij kwestionariusz zgłoszeniowy do 24 września e-mailem na adres: amigo@igo.org.pl. Liczba miejsc ograniczona!

Kim jesteśmy

Instytut Globalnej Odpowiedzialności (‬IGO‭) ‬jest niezależną organizacją pozarządową zrzeszającą ludzi,‭ ‬którzy podzielają pogląd o współzależności świata.‭ Naszym głównym celem jest promowanie solidarności globalnej oraz podnoszenie świadomości na temat współodpowiedzialności za losy świata.‭ ‬Wierzymy,‭ ‬że każdy z nas jest globalnym obywatelem,‭ ‬którego codzienne decyzje i wybory wpływają zarówno na ludzi w innych częściach świata jak i na przyszły kształt naszej planety.‭

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r.

www.polskapomoc.gov.pl


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć