Zmiany klimatyczne - problem WSZYSTKICH ludzi

Tegoroczną pokojową Nagrodę Nobla otrzymał były wiceprezydent USA Al Gore i Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu działający pod egidą ONZ (IPCC).

W uzasadnieniu norweski Komitet Noblowski podał, że tegoroczną pokojową Nagrodę Nobla były wiceprezydent USA Al Gore i oenzetowski Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu otrzymali "za ich wysiłki na rzecz budowy i upowszechniania wiedzy na temat zmian klimatu wynikających z działań człowieka i za stworzenie podstaw dla środków, które są niezbędne do walki z takimi zmianami". Analizy IPCC stanowią podstawę do negocjacji międzynarodowych porozumień klimatycznych, m.in Ramowej Konwencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu i Protokołu z Kioto.

III Raport IPCC przynosi jednoznaczną opinię - to działalność człowieka spowodowała 30% wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, przez co ostatnie lata XX wieku były najcieplejszym okresem w ciągu ostatniego 1000 lat historii Ziemi. Autorzy raportu IPCC określają ten wzrost temparatury jako niezgodny z typowymi procesami zachodzącymi w przyrodzie i konkludują, że jest to jeden z dowodów wskazujących na rolę człowieka w wywoływaniu globalnego ocieplenia. (za: "Ja, mój samochód ale nasz klimat" A. Kassenberg, wyd. Polska Zielona Sieć, Instytut na rzecz Ekorozwoju, CEE Bankwatch Network)

Zmiany klimatyczne dotyczą nie tylko mieszkańców krajów bogatych, które emitują ogromne ilości dwutlenku węgla do atmosfery, lecz także społeczeństw krajów najbiedniejszych, które doświadczają skutków globalnego ocieplenia nie czerpiąc korzyści z rozwoju gospodarczego, który powoduje emisje. Następstwa zmian klimatycznych widzieliśmy tego lata w Polsce, widzimy w Europie, lecz mało mówi sie o następstwach zmian klimatycznych np. w Afryce. A tam zmiany te drastycznie oddziałują na lokalne społeczności, czego dowodem jest np. powódź, która dotknęła ostatnio Afrykę Zachodnią.

"Mamy wiedzę i technologię, by przeciwdziałać ociepleniu klimatu, ale nie mamy już czasu. Ocena, jaką wystawią przyszłe pokolenia obecnej wspólnocie międzynarodowej, będzie zależeć od jej odpowiedzi na zmiany klimatyczne" - mówił Sekretarz Generalny Ban Ki Mun otwierając szczyt ONZ poświęcony klimatowi.

Co my, tu i teraz, możemy zrobić?

Musimy umieć połączyć zachowania, które wydają sie racjonalne nam jako indywidualnym konsumentom (np. samochód w każdej rodzinie, codzienne zakupy etc.), ze skumulowanymi skutkami zachowań jednostek - irracjonalnymi z długofalowej perspektywy globalnej (skutki zmian klimatycznych). Nic tak nie pasuje do puenty jak hasła kampanii konsumenckich - myśl globalnie, działaj lokalnie; Twoje pieniądze i Twoje wybory kształtują świat! Jak widać, globalna odpowiedzialność za losy świata przejawia się w codziennym życiu częściej, niż moglibyśmy się tego spodziewać.

PRZECZYTAJ WIęCEJ NA TEN TEMAT RAPORT OXFAM

Dokumenty do pobrania:


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć