Zmiany klimatu i głód

Eksperci są zgodni, że to najbiedniejsi mieszkańcy naszej planety najdotkliwiej odczuwają skutki zmian klimatycznych. Coraz bardziej nieprzewidywalne opady deszczu utrudniają uprawę żywności drobnym rolnikom w krajach Globalnego Południa, a coraz częstsze klęski żywiołowe narażają na głód najuboższych, którzy nie posiadają niezbędnych struktur wsparcia.

Oto siedem faktów, które pokazują, jak ściśle zmiany klimatyczne są powiązane z problemem głodu na świecie:

FAKT 1. Przewiduje się, że do 2050 roku wraz ze zmianami klimatycznymi ryzyko wystąpienia głodu wzrośnie o 10-20 procent w porównaniu ze scenariuszem nie uwzględniającym zmian klimatu.

FAKT 2. Do 2050 roku w wyniku zmian klimatycznych liczba niedożywionych dzieci może wzrosnąć o 24 miliony. W samej Afryce Subsaharyjskiej liczba niedożywionych dzieci może wzrosnąć o 10 milionów.

FAKT 3. Między 1980 a 2006 rokiem liczba klęsk żywiołowych związanych z klimatem wzrosła czterokrotnie.

FAKT 4. Przewiduje się, że do 2015 roku liczba osób dotkniętych przez klęski żywiołowe związane z klimatem osiągnie 375 milionów rocznie.

FAKT 5. W 2010 roku ekstremalne zjawiska pogodowe i klęski żywiołowe powiązane z klimatem dotknęły około 300 milionów ludzi, w większości w krajach, które mają niewielkie możliwości radzenia sobie z nimi.

FAKT 6. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), do 2025 roku wraz ze zmianami klimatycznymi Afryka może utracić dwie trzecie swoich użytków rolnych.

FAKT 7. Według raportu organizacji Oxfam, do 2030 roku w wyniku zmian klimatycznych ceny żywności mogą wzrosnąć o 50-90 procent więcej niż w przypadku scenariusza nie uwzględniającego zmian klimatu.

Źródło: WFP 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć