Zawłaszczanie ziem Globalnego Południa

Najnowszy raport organizacji Food and Water Watch pokazuje, że w ostatnich latach nasila się skala "land grabbingu", czyli przywłaszczania lasów, terenów rolnych należących do państw najuboższych przez rządy i korporacje krajów bogatych i szybko rozwijających się.

Zjawisko to stanowi poważne zagrożenie dla suwerenności żywnościowej, dominującego w krajach rozwijających się rolnictwa na małą skalę, oznacza przesiedlenia, migracje, zmianę trybu życia ludności państw najuboższych.

Raport powołując się na dane należącego do ONZ Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD) mówi o zakupie lub dzierżawie 2.5 miliona hektarów w Etiopii, Ghanie, Mali, Sudanie i na Madagaskarze w latach 2004 - 2009, zaś organizacja International Food Policy Research Institute (IFPRI) wykazuje, że między 2006 a 2009 rokiem zagraniczni inwestorzy podjęli starania lub nawet zabezpieczyli dla siebie od 15 do prawie 20 milionów hektarów ziemi uprawnej w krajach rozwijających się.

Ziemia należąca do zagranicznych inwestorów służy przede wszystkim do produkcji żywności przeznaczonej na eksport, nie dla społeczności lokalnych. Tego rodzaju inwestycje potęgują dominację zmechanizowanego rolnictwa, wypierając tym samym, najczęściej parającą się rodzinnym rolnictwem, rdzenną ludność.

Rabunkowa działalność rządów oraz firm z bogatych i szybko rozwijających się państw określana mianem ’przywłaszczania ziemi’ jest pogwałceniem praw ludności najuboższej i prowadzi nieuchronnie do migracji, narastających konfliktów, pogłębiającego się ubóstwa oraz paradoksalnie do nasilania się zjawiska głodu.

Pełna wersja raportu na temat przejmowania ziemi uprawnej znajduje się TU oraz w poniższym załączniku.

Dokumenty do pobrania:


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć