Zatrzymać subsydiowanie spółek naftowych – mówią jednym głosem organizacje pozarządowe i Parlament Europejski!

Parlament Europejski zaapelował do Komisji Europejskiej i rządów krajów Unii Europejskiej aby zaprzestały finansowego wsparcia ze środków publicznych przedsięwzięć w sektorze paliw kopalnych. [1] Zdaniem Bankwatch pierwszą instytucją, która powinna wycofać subsydiowanie spółek naftowych, za pośrednictwem niskooprocentowanych pożyczek, jest Europejski Bank Inwestycyjny. (EBI).

Od czasu zatwierdzenia Protokołu z Kioto w 1997, Europejski Bank Inwestycyjny sfinansował przedsięwzięcia związane z wydobyciem paliw kopalnych o łącznej sumie przekraczającej 17 miliardów euro. [2] Za pośrednictwem pieniędzy podatników spółki naftowe w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat umacniały swoją pozycję rynkową wobec odnawialnych źródeł energii, z którymi skądinąd wiąże się największe nadzieje na zmniejszenie emisji C02.

W wywiadzie dla Financial Times były szef spółki BP, Lord Johne Browne ostrzegł przed kryzysem sektora „zielonej energii” o ile nie zostaną powstrzymane subsydia dla przemysłu paliw kopalnych [3]. Szacuje się, że sektor ten otrzymuje około 200 mld dolarów subsydiów rocznie. Zdaniem organizacji pozarządowych Unia Europejska chcąc skutecznie walczyć ze zmianami klimatu za pomocą instrumentów finansowych - nie obciążając jednocześnie budżetów państw członkowskich - w pierwszej kolejności powinna wycofać wsparcie Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla sektora brudnej energii.

Plan działania związany z wycofaniem finansowania przez EBI paliw kopalnych, do roku 2012 przedstawił Bankwatch na Konferencji Klimatycznej w Poznaniu. Po pierwsze Unia Europejska powinna podjąć w tej sprawie jednoznaczną decyzję przed kluczowym spotkaniem w Kopenhadze (2009). Po drugie należy wprowadzić zakaz finansowania przedsięwzięć wydobywczych mające miejsce na obszarach dziewiczych oraz w państwach gdzie toczą się konflikty zbrojne. Ponadto Bank powinien opublikować dane na temat bezpośrednich i pośrednich emisji gazów cieplarnianych związanych z finansowanymi przedsięwzięciami.

Katerina Husova, Koordynatorka Bankwatch ds. Klimatu, powiedziała: ”Przedstawiony przez nas plan zakłada finansowanie przez EBI przedsięwzięć zwiększających wydajność energetyczną, wsparcie odnawialnych źródeł energii oraz badania w zakresie obu tych dziedzin. Jednocześnie przyczyni się do znaczącego polepszenia warunków rynkowych dla sektora zielonej energii bez dodatkowego obciążania budżetów państw członkowskich”.

Przypisy:

1.Rezolucja Parlamentu Europejskiego podpisana 29 listopada 2007 wzywa do wycofania wsparcia dla paliw kopalnych ze środków publicznych.

2.Financial Times: “Axe fossil-fuel handouts, says Browne” by Fiona Harvey, Environment Correspondent. November 2, 2008

3.Środki przeznaczane przez EBI na pożyczki dla sektora paliw kopalnych rosną nieprzerwanie od 2005 roku. W latach 1997 - 2007 na przedsięwzięcia związane z wydobyciem węgla, ropy i gazu przeznaczono analogicznie o 11%, 10% i 79%.


Galeria:

EIB wspierając budowę zachodnioafrykańskiego gazociągu w Nigerii nie przyczynia się do poprawy sytuacji poszkodowanych inwestycją społeczności lokalnych EIB wspierając budowę zachodnioafrykańskiego gazociągu w Nigerii nie przyczynia się do poprawy sytuacji poszkodowanych inwestycją społeczności lokalnych
 
Zachodnioafrykański gazociąg miał zmniejszyć ilość bezproduktywnie spalanego gazu w Nigerii - okazało się jednak, że surowiec ten będzie wydobywany z nowych pól gazowych Zachodnioafrykański gazociąg miał zmniejszyć ilość bezproduktywnie spalanego gazu w Nigerii - okazało się jednak, że surowiec ten będzie wydobywany z nowych pól gazowych
 
Dolina Delty Nilu po 50. latach eksploatacji naftowej jest obrazem klęski ekologicznej. EBI nadal wspiera bogate spółki naftowe, któr są za to odpowiedzialne Dolina Delty Nilu po 50. latach eksploatacji naftowej jest obrazem klęski ekologicznej. EBI nadal wspiera bogate spółki naftowe, któr są za to odpowiedzialne
 

 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć