Zaproszenie dla NGO do współpracy dot. polskiej polityki rozwojowej

Platforma organizacji pozarządowych Grupa Zagranica zaprasza do uczestnictwa w działaniach grupy roboczej ds. polityki rozwojowej (w skrócie: Grupa PoRo).

Celem funkcjonowania grupy roboczej jest analiza polskiej polityki w zakresie współpracy rozwojowej oraz społeczny nadzór jej wdrażania przez polityków i instytucje publiczne. Grupa prowadzi też działania rzecznicze, ponieważ jest przekonana że poprzez stały dialog z decydentami ma szansę wesprzeć powstanie efektywnej i spójnej polityki rozwojowej z pomocą rozwojową jako ważną, lecz nie jedyną, dziedziną działań.

Dzięki uczestnictwu w grupie organizacje:

* posiadają wiedzę o aktualnych debatach dotyczących polskiej i europejskiej polityki rozwojowej;

* mają możliwość skutecznego wyrażania swoich postulatów poprzez uczestnictwo w tworzeniu wspólnego stanowiska NGOs wobec administracji rządowej i innych podmiotów;

* wzajemnie wspierają się w realizacji projektów własnych organizacji - poprzez wymianę informacji i wiedzy, networking i promocję;

* uczestniczą w merytorycznej pracy Grupy Zagranica.

W załączniku znajdziecie Państwo zaproszenie wraz ze szczegółowymi informacjami jak przystąpić do grupy roboczej ds. polityki rozwojowej.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w dn. 18 lutego 2011 w Instytucie Spraw Publicznych (ul. Szpitalna 5 lok. 22) w godz. 10.00-16.00.

Polska Zielona Sieć jest członkiem Grupy Zagranica, i aktywnym członkiem grupy roboczej.

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć