Zaproszenie dla NGO do współpracy dot. polskiej polityki rozwojowej

Platforma organizacji pozarządowych Grupa Zagranica zaprasza do uczestnictwa w działaniach grupy roboczej ds. polityki rozwojowej (w skrócie: Grupa PoRo).

Celem funkcjonowania grupy roboczej jest analiza polskiej polityki w zakresie współpracy rozwojowej oraz społeczny nadzór jej wdrażania przez polityków i instytucje publiczne. Grupa prowadzi też działania rzecznicze, ponieważ jest przekonana że poprzez stały dialog z decydentami ma szansę wesprzeć powstanie efektywnej i spójnej polityki rozwojowej z pomocą rozwojową jako ważną, lecz nie jedyną, dziedziną działań.

Dzięki uczestnictwu w grupie organizacje:

* posiadają wiedzę o aktualnych debatach dotyczących polskiej i europejskiej polityki rozwojowej;

* mają możliwość skutecznego wyrażania swoich postulató