Zależności Globalne, e-learning dla nauczycieli

Polska Zielona Sieć zaprasza nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu internetowym pt. "Zależności Globalne". Szkolenie posiada honorowy patronat Ośrodka Rozwoju Edukacji. Jest współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2012 r.

Co to są zależności globalne? Ponieważ nic na świecie nie dzieje się w próżni, rozwój jednego kraju i jego społeczeństwa może oddziaływać pozytywnie lub negatywnie na rozwój innych państw, a przez to na standard życia ich obywateli. Globalizacja sprawia, że niemieckie panele słoneczne działają na dachach budynków w Tanzanii, meble z drewna pochodzącego z Azji stoją w mieszkaniu w Hiszpanii, identyczne jedzenie można zjeść w Stanach Zjednoczonych i Chinach, w Niemczech budowane są meczety a sushi podawane w restauracji w Warszawie. Mimo to, świat nie jest jednolity. Między poszczególnymi państwami i regionami zachodzą bardzo duże różnice wynikające z poziomu rozwoju a każdy z nas swoimi codziennymi wyborami ma szansę realnie oddziaływać na życie ludzi na całym świecie. Podejmując różne decyzje, można działać na rzecz lub przeciwko środowisku, poszanowaniu praw człowieka, pogłębianiu ubóstwa, zawłaszczaniu zasobów naturalnych należących do innych społeczeństw.

Proponując szkolenie "Zależności Globalne" chcemy pomóc nauczycielom wprowadzić do szkół całościowe postrzeganie świata, rozumienie przyczyn i skutków najważniejszych problemów na kuli ziemskiej, globalnych zmian społecznych oraz poszanowanie różnorodności. Świadomi globalnych zależności uczniowie zaczynają w ten sposób dostrzegać perspektywę ludzi z państw globalnego Południa, rewidują swoje postawy życiowe, odrzucają stereotypy, uczą się otwartego ale i krytycznego podejścia do prezentowanych problemów, zauważają swoją rolę w procesach globalnych i swój wpływ na ich przebieg. A przede wszystkim uczą się o świecie, który ich otacza tu i teraz.

Nauczyciele są niezwykle ważną grupą społeczną, która ma olbrzymi wpływ na rozwój młodych ludzi – przyszłych rodziców, rządzących, kolejne pokolenie nauczycieli etc. Mogą oni rozwinąć w swoich uczniach opisane powyżej kompetencje i przyczynić się do wykształcenia osób świadomie kroczących przez świat, społeczników lub po prostu lepszych ludzi. W ten sposób powstaje nowoczesne społeczeństwo.

Dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w naszym szkoleniu.

Całość szkolenia odbywa się przez Internet. W zaciszu własnego domu będą Państwo mogli analizować przekazywane materiały i poświęcać im tyle czasu, ile sami uznają za konieczne. Jednocześnie do dyspozycji uczestników kursu przez cały okres jego trwania będzie opiekun szkolenia. W szkoleniu mogą uczestniczyć nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. W procesie rekrutacji wybierzemy 60 nauczycieli. Każda z osób, które ukończą kurs, otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Termin szkolenia to 12 listopada – 14 grudnia 2012 r. Będzie się ono składać z 10 multimedialnych lekcji teoretycznych oraz 1 zadania praktycznego (przeprowadzenie lekcji w oparciu o dostarczony scenariusz). W trakcie 5 tygodni odbędzie się 5 sprawdzianów wiedzy z następujących modułów:
Moduł 1: edukacja globalna, prawa człowieka.
Moduł 2: równouprawnienie i rozwój, pomoc rozwojowa.
Moduł 3: zmiany klimatu, wydobycie i handel surowcami w krajach globalnego Południa.
Moduł 4: odpowiedzialna konsumpcja – przykład zasobów leśnych, suwerenność żywnościowa.
Moduł 5: sprawiedliwy handel, odpowiedzialna konsumpcja.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe (załącznik poniżej) należy przesyłać do 7 listopada 2012 r. na adres milena@globalnepoludnie.pl. Odpowiemy na wszystkie zgłoszenia do 9 listopada.

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć