Zależności Globalne. Scenariusze lekcji dla nauczycieli.

Polska ZIelona Sieć przedstawia publikację pt. "Zależności Globalne. Scenariusze zajęć lekcyjnych dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych." Scenariusze są aktualnym narzędziem pracy z młodzieżą w zakresie edukacji globalnej.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli i edukatorów, ale nie tylko, do zapoznania się z naszym najnowszym zbiorem 17 scenariuszy lekcji, które obejmują takie tematy jak zrównoważony rozwój, prawa człowieka, zmiany klimatu, odpowiedzialna konsumpcja, sprawiedliwy handel. Każdy z działów poprzedzony jest wprowadzeniem merytorycznym, a prócz tego same scenariusze zawierają sporą dawkę informacji. Dlatego publikacja może być dobrym źródłem wiedzy nie tylko dla nauczycieli.

W publikacji podejmowane są problemy znane, a także stosunkowo nowe w edukacji globalnej, np.:

Jako pierwsi mieli okazję sprawdzić scenariusze w praktyce uczestnicy szkolenia e-learning pt. "Zależności Globalne". Przeprowadzili oni lekcje z ich użyciem i publikacja uzyskała wiele pozytywnych głosów. Ułatwieniem dla nauczycieli jest to, że każdy scenariusz posiada przyporządkowaną podstawę programową.

Osoby zainteresowane otrzymaniem papierowej wersji publikacji proszone są o zgłaszanie takiej chęci na adres mail milena@globalnepoludnie.pl. Należy podać dokładne dane adresowe oraz ilość na jaką zgłasza się zapotrzebowanie. Uprzedzamy, że mamy ograniczoną liczbę scenariuszy.

Zależności Globalne. Scenariusze zajęć lekcyjnych dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Polskiej Zielonej Sieci. Utwór powstał w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2012. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie polskiej współpracy rozwojowej.

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Open publication - Free publishing

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć