Żaglowiec Sprawiedliwego Handlu w Polsce

W dniach 14-20.06. przebywać będzie w Gdańsku na zaproszenie Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My” trójmasztowy żaglowiec fiński Estelle - edukacyjny statek Sprawiedliwego Handlu.

Celem jego wizyty jest przybliżenie naszemu społeczeństwu idei tej formy pomocy rozwojowej dla ubogich w krajach Trzeciego Świata, a także związanej z nią problematyki globalnej edukacji rozwojowej. Przez tydzień prowadzona będzie przez nasze Stowarzyszenie przy współudziale fińskiej załogi statku, Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Regionalnego Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku, bezpłatna akcja edukacyjna i informacyjna na rzecz uczniów i nauczycieli szkół gdańskich, organizacji pozarządowych, mediów, handlowców i szerokiej publiczności, która w określonych godzinach będzie mogła zwiedzić statek.

Akcja odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza. Prowadzona będzie na pokładzie statku, który zacumuje na Motławie przy ul. Wartkiej w pobliżu ujścia Raduni. Obok zwiedzania statku obejmie warsztaty, prezentacje, projekcje filmów, wykłady itp.

Na statku będzie też możliwość degustacji i nabycia produktów Sprawiedliwego Handlu.

Dla wszystkich zwiedzających otwarty będzie w dniach 14-19.06. w godzinach 16.00-17.00, 15.06. w godzinach 16.00-19.00. dla zwiedzających. Handlowców z branży spożywczej i gastronomicznej zapraszamy we wtorek 19.06. w godzinach 17.00-19.00.

Więcej informacji o statku i jego zdjęcia można znaleźć na stronie www.estelle.fi.

Istotnym elementem akcji będzie też promowanie idei Miast Sprawiedliwego Handlu, coraz bardziej popularnej w wielu krajach Europy. W jej urzeczywistnianiu biorą udział wspólnie różnorakie podmioty społeczności lokalnej: władze miejskie, instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe, kościelne, media i biznes.

Projekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej, wsparł go też Urząd Miasta Gdańska, Zarząd Portu Gdańsk oraz firmy świadczące usługi portowe: Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. - Biuro Portowe Gdańsk, Gdańsk-Pilot Sp. z o.o. oraz WUŻ Gdańsk Sp. z o.o.

Więcej informacji o akcji i Sprawiedliwym Handlu:

Wojciech Zięba

Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My”

ul. ks. Józefa Zator Przytockiego 3 80-245 Gdańsk-Wrzeszcz tel. 0-508/376-866 tel./faks: 0-58/341-01-41 wewn. 40

www.sprawiedliwyhandel.pl

e-mail: info@sprawiedliwyhandel.pl


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć