X Konferencja Młodych Badaczy nt. Afryki Subsaharyjskiej

Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych UW serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w X KONFERENCJI MŁODYCH BADACZY

Przyśpieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Afryki Subsaharyjskiej wyzwaniem dla świata

Uniwersytet Warszawski, 9 października 2007 r. Warszawa, Pałac Kazimierzowski, Sala Brudzińskiego

Program

9.00 Otwarcie Konferencji - Dr Jerzy Gilarowski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych)

9.15 Wkład inauguracyjny „Przyśpieszenie rozwoju - problemy teoretyczne, polityczne i instytucjonalne" - Prof. dr hab. Jan J. Milewski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych)

Sesja I: Afryka Subsaharyjska w polityce wielkich mocarstw:

9.30 Afryka w polityce zagranicznej ChRL i UE - Mgr Karolina Bieniek (Uniwersytet Wrocławski, doktorantka Studium Doktoranckiego Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii)

9.45 Wspieranie rozwoju społczno-gospodarczego Afryki Subsaharyjskiej jako jeden z priorytetów polityki zagranicznej USA - Mgr Monika Różalska (Uniwersytet Warszawski, studentka Studiów Podyplomowych - Global Development)

10.00 Stany Zjednoczone wobec naftowych krajów Afryki Subsaharyjskiej - Mgr Kinga Pokropska (Uniwersytet Warszawski, studentka Zaocznych Studiów Doktoranckich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych)

10.15. Partnerstwo, ... ale kiedy? Unia Europejska wobec rozwoju społeczno-gospodarczego Afryki Subsaharyjskiej na początku XXI wieku - Mgr Kamil Zajączkowski (doktorant Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego)

10.30 Cechy charakterystyczne chińskiej polityki rozwojowej w Afryce i potencjalne obszary współpracy z Unią Europejską - Mgr Julia Stysiak (Uniwersytet Warszawski, studentka Podyplomowego Studium Wiedzy o Krajach Rozwijających się)

10.45 Pytania i dyskusja

11.30 - 12.00 Przerwa na kawę (budynek dawnego BUW-u)

Sesja II: Afrykanie dla Afryki

12.00 Orientacje temporalne współczesnych Afrykanów a rozwój społeczno-gospodarczy Afryki Subsaharyjskiej - Mgr Malwina Bakalarska (Polska Akademia Nauk, asystentka w Zakładzie Krajów Pozaeuropejskich, Warszawa)

12.15 Perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o sektor rolniczy w Burkina Faso - Mgr Anna Jarzębska (Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków)

12.30 Działalność Afrykańskiego Banku Rozwoju na rzecz rozwoju krajów Afryki Subsaharyjskiej - Hanna Samaryna (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, studentka V-go roku Wydziału Ekonomii)

12.45 Medycyna tradycyjna jako element opieki zdrowotnej w Nigerii - Mgr Julia Weintritt (absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego)

13.00 Sprawiedliwy handel (Fair Trade) sposobem na wyjście z ubóstwa dla małorolnych producentów kawy w Etiopii - Mgr Daria Żebrowska (UNDP, koordynatorka regionalna programu Rzeczpospolita internetowa, Programu do Spraw Rozwoju Narodów Zjednoczonych, Warszawa)

13.15 Pytania i dyskusja

14.00 - 14.45 Przerwa na obiad

Sesja III: Kapitał zagraniczny i organizacje międzynarodowe

14.45 Napływ kapitałów zagranicznych szansą na rozwój Afryki Subsaharyjskiej - Anna Kliniewska, Anna Molus (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, studentki V-go roku na Wydziale Ekonomii)

15.00 Dylematy międzynarodowej pomocy humanitarnej w warunkach konfliktu na przykładzie Sudanu Południowego - Mgr Agnieszka Hryniewicka (Instytut Rozwoju Służb Społecznych - Warszawa)

15.15 Rola organizacji rządowych i pozarządowych w rozwoju społeczno-ekonomicznym Kenii - Joanna Lisek (studentka, Uniwersytet Poznański)

15.30 Pytania i dyskusja

16.00 - 16.30 Przerwa na kawę (budynek dawnego BUW-u)

Sesja IV: Varia

16.30 Dobrobyt wymaga nadnaturalnej interwencji. Zachodnioafrykańska „religijna ekonomia" - Dr Stanisław Grodź (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologii)

16.45 Problematyka afrykańska na łamach francuskiego miesięcznika „Le monde diplomatique" - Dr Bara Ndiaye (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych)

17.00 Azja Południowa i Afryka Subsaharyjska wobec procesów rozwoju społeczno-gospodarczego - analiza porównawcza - Dr Jakub Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski, asystent w Instytucie Stosunków Międzynarodowych)

17.15 Pytania i dyskusja

ok. 18.00 Zakończenie Konferencji


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć