Wystawa "Polska pomoc w obiektywie"

Do 28 czerwca w Auditorium Maximum Uniwesytetu Warszawskiego można obejrzeć wystawę przedstawiająca działalność pomocową Polski w krajach Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu, Bliskiego Wschodu oraz Afryki.

Wystawa prezentuje zdjęcia wykonane w trakcie realizacji projektów pomocowych w latach 2004-2005. Projekty realizowane były głównie przez organizacje pozarządowe, a także polskie placówki w Afryce i Azji. Na wystawie znajduje się również ciekawy materiał dokumentujący akcje udzielania pomocy humanitarnej.


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć