Wystawa „Pokaż mi swój świat – pokaż mi swoją szkołę. O kraju Dogonów z Mali w Afryce Zachodniej”. Toruń od 24.09 do 08.11. Liczne wydarzenia towarzyszące: wykłady, wierzenia ludów, muzyka, zajęcia edukacyjne.

Wystawa fotograficzno-plastyczna „Pokaż mi swój świat – pokaż mi swoją szkołę. O kraju Dogonów z Mali w Afryce Zachodniej”.

Muzeum Etnograficzne w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 19. Wystawa czynna będzie od 24 września do 8 listopada 2009 r. Wystawa prezentuje fotografie, filmy oraz materiały zgromadzone w trakcie realizacji projektu „Pokaż mi swój świat – pokaż mi swoją szkołę” w Republice Mali w 2008 roku. Projekt ten współfinansowany był w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r.

   Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu włączając się w obchody Międzynarodowego Roku Astronomii 2009, opracowało projekt „Kosmiczne opowieści – mity różnych kultur świata”. Muzeum proponuje poznawanie kultur mieszkańców z odległych zakątków ziemi, zwłaszcza w zakresie interpretacji nieba i zjawisk astronomicznych. Jest on realizowany w scenerii wystawy fotograficzno-plastycznej „Pokaż mi swój świat – pokaż mi swoją szkołę. O kraju Dogonów z Mali w Afryce Zachodniej”. Otwarciewystawy nastąpi 24 września 2009 r. o godz. 17:00 w Pawilonie Wystawowym Muzeum. Zamknięcie wystawy: 8 listopada 2009 r.    Wystawa prezentuje fotografie, filmy oraz materiały zgromadzone w trakcie realizacji projektu z obszaru edukacji rozwojowej „Pokaż mi swój świat – pokaż mi swoją szkołę” w Republice Mali w 2008 roku. Projekt ten współfinansowany był w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r. oraz przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a realizowany w Afryce przez naukowców i studentów z UAM w Poznaniu oraz w Polsce także przez praktyków-dydaktyków z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

   Dopełnieniem wystawy fotograficzno-plastycznej będzie kolekcja obiektów z Mali, zgromadzona w latach 70. XX wieku przez Renatę i Witolda Mikułowskich z Warszawy. Witold Mikułowski, absolwent prawa UMK w Toruniu, pracował w m.in. Mali i innych krajach Afryki w latach 70. XX w. jako konsultant-ekspert ONZ ds. realizacji reform administracyjnych. Renata Mikułowska, absolwentka historii sztuki UMK w Toruniu, profesor Ecole Superieure des Arts w Bamako, kolekcjonowała sztukę i obiekty etnograficzne.

   Pozyskane podczas warsztatów plastycznych prowadzonych przez naukowców i studentów UAM w Mali w 2008 r. prace plastyczne dogońskich dzieci oraz dokumentacja fotograficzna i filmowa przedstawiają ich warunki życia, nauki, pracy oraz aspiracje i marzenia małych twórców. Obecna ekspozycja prezentowana jest jako element projektu „Pokaż mi swój świat – pokaż mi swoją szkołę. Kontynuacja 2009” współfinansowanego w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej MSZ RP w 2009 r. oraz przez UAM w Poznaniu. Muzeum Etnograficzne w Toruniu jest partnerem w tym projekcie.

   Wystawa ukazuje mało znaną, a niezwykle interesującą kulturę jednego z ludów rolniczych Afryki Zachodniej – plemienia Dogon z Mali. Możliwość poznania jej poprzez prace plastyczne dzieci, pozyskane przez poznańskich naukowców jest interesująca i dotąd niespotykana. Dogonowie zamieszkują skalisty i trudno dostępny masyw Bandiagara w Republice Mali. Ich wioski zbudowane z gliny i kamienia rozciągają się na przestrzeni blisko 150 km. Wielowiekowa izolacja i przywiązanie do tradycji pozwoliły Dogonom zachować niezwykle oryginalną kulturę. Naukowców i coraz liczniejszych podróżników, także z Polski, intryguje ich mit kosmologiczny. Treści mityczne przekazywane z pokolenia na pokolenie trwają przez wieki, a związane z nimi symbole przenikają wszystkie sfery życia. Znajdują odzwierciedlenie w obrzędach, sztuce, w przedmiotach materialnych, w rozplanowaniu i kształcie wsi oraz znajdujących się w niej budynkach, także w relacjach międzyludzkich i normach funkcjonowania w społeczności.

   Atrakcyjnie zapowiada się otwarcie wystawy, na którym wysłuchamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: astronomii, etnologii. „O Syriuszu”, z którego według wiedzy Dogonów pochodzą ich praprzodkowie, opowie prof. Andrzej Strobel z Centrum Astronomii UMK w Toruniu, natomiast prof. Ryszard Vorbrich z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu wygłosi wykład „Zagubiona wiedza. Naukowe mity i licentia poetica w dogońskiej narracji o gwiazdach”.

   Wystawa „Pokaż mi swój świat – pokaż mi swoja szkołę. O kraju Dogonów w Mali w Afryce Zachodniej” stanowi scenerię, w której będzie realizowany szeroki program edukacyjny:

* 2-3 października 2009 r. – warsztaty edukacji rozwojowej, w trakcie których realizatorzy projektu „Pokaż mi swój świat – pokaz mi swoja szkołę” przedstawią instytucjonalne ramy oraz założenia polityki pomocowej Polski skierowanej m. in. do krajów Afryki. Zaprezentują też możliwości atrakcyjnego i wielowątkowego korzystania z wystawy. Warsztaty skierowane są do nauczycieli, animatorów kultury i pracowników muzeów. Ich uczestnicy otrzymają na zakończenie pakiet materiałów wraz z certyfikatem;     Nabór kandydatów na warsztaty prowadzi Dział Edukacji i Promocji Muzeum Etnograficznego w Toruniu: tel. 056/ 622 89 43, e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl * 10 października 2009 r., godz. 16:00 – Spotkanie Rodzinne pt.„Posłuchajcie opowieści” z udziałem opowiadaczy ze „STUDNI O” z Warszawy. Beata Frankowska i Jarosław Kaczmarek oraz muzyk Gwidon Cybulski, grający na instrumentach z Afryki Zachodniej, poprzez ekspresyjne i angażujące widzów przedstawienie mitów, baśni różnych kultur świata, zaprezentują znaczenie ustnego przekazu wiedzy w społecznościach tradycyjnych. Ciekawie zapowiada się zestawienie „kosmicznych” narracji różnych kultur ;

* 16 października 2009 r. – wykład antropologa, dr Magdaleny Ziółkowskiej-Kuflińskiej z Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu„Wizje kosmosu w kulturach świata”, podczas którego przedstawione zostaną interpretacje nieba i zjawisk astronomicznych, m.in. mieszkańców obu Ameryk: Inków, Azteków, Majów, Czirokezów, Inuitów, a także mieszkańców Afryki i Australii;

* 27 października 2009 r.– konferencja nauczycieli i warsztaty na temat metodyki prowadzenia zajęć na wystawie i korzystania z oferty muzeum. Realizacja: pracownicy Działu Edukacji Promocji MET wspólnie z Toruńskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli;

7 listopada 2009 r. – finisaż wystawy;

od 28 września – do 6 listopada 2009 r. – zajęcia edukacyjne dla grup dzieci i młodzieży. Zgłoszenia w Dziale Edukacji i Promocji MET, tel. 0566228943, e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl   Przez cały czas trwania wystawy: od 24 września – do 8 listopada 2009 r. pracownicy Działu Edukacji i Promocji MET prowadzić będą zajęcia edukacyjne dla grup dzieci i młodzieży. .................................................................................................................................................

Wystawę „Pokaż mi swój świat, pokaż mi swoją szkołę” można zwiedzać bezpłatnie w godzinach otwarcia Muzeum:
- we wrześniu: wtorek, czwartek, sobota, niedziela: 10.00 - 18.00, środa, piątek: 9.00 - 16.00,
-  w październiku i listopadzie: od wtorku do piątku: 9.00 - 16.00, sobota, niedziela:10.00 -  16.00
- w poniedziałki Muzeum nieczynne
- zapisy na zajęcia i warsztaty przyjmuje Dział Edukacji i Promocji MET, tel. 056/ 622 89 43,  e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl   Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu mieści się przy ul. Wały gen. Sikorskiego 19 tel. centrala 0-56/ 622 80 91 http://www.etnomuzeum.pl   Projekt „Kosmiczne opowieści – mity różnych kultur świata” współfinansowany jest przez Gminę Miasta Toruń, Muzeum jest finansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego   Szczegółowe informacje na temat projektu i wystawy „Pokaż mi swój świat – pokaż mi swoją szkołę” znajdują się na stronie internetowej www.projekt-dogon.amu.edu.pl

Teresa Okoniewska, Kinga Vorbrich


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć