Współpraca międzysektorowa na rzecz ograniczenia umieralności dzieci w krajach rozwijających się

Fundacja Partners Polska i Partners for Democratic Change International zapraszają do udziału w debacie na temat Milenijnych Celów Rozwoju.

W Sierra Leone z powodu błahych chorób co czwarte dziecko umiera przed ukończeniem 5 roku życia. Takich miejsc na świecie jest więcej.

W debacie wezmą udział przedstawiciele środowisk naukowych (Collegium Medicum UJ) i organizacji realizujących projekty związane z poprawą służby zdrowia w krajach objętych polską pomocą rozwojową (Fundacja Redemptoris Missio z Poznania, Polska Misja Medyczna, Stowarzyszenie Lekarze Nadziej).

Debata jest częścią programu „Nauka dla Pomocy Rozwojowej”.

Więcej na: www.promocjanauki.pl

Data: 28 czerwca 2010, godz. 10.00-15.00

Miejsce: Warszawa, ul. Koszykowa 79 (Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej sala nr 210)

Podczas debaty przewidziany jest poczęstunek.

Dla osób z poza Warszawy dofinansowanie kosztów podróży do wysokości 100PLN.


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć