Wspólna strategia europejska w obszarze edukacji rozwojowej

Wspólnotowa strategia edukacji rozwojowej i podnoszenia świadomości w dziedzinie rozwoju wypracowana została podczas Dni Rozwoju w Lizbonie, w listopadzie 2007 r., w celu zapewnienia odpowiednich ram dla kształtowania Edukacji Rozwojowej zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, jak i europejskim.

Według Louis’a Michel’a, Komisarz ds. Rozwoju i Pomocy Humanitarnej - "ten consensus, w zakresie edukacji rozwojowej, jest tak istotny, jak europejski consensus w kwestiach rozwojowych [the European Consensus on Development]. Młodzi ludzie są nieświadomi cierpień ubogich. Podnoszenie ich świadomości w tym zakresie czyniony winien być dzień po dniu, krok po kroku. Edukacja rozwojowa jest procesem długoterminowym, przygotowującym młodych ludzi do kształtowania jutra".

Strategia ta jest w istocie wkładem we wprowadzenie w życie zapisów European Consensus on Development (2005), ze szczególnym naciskiem na zapis - "... Unia Europejska zwróci szczególną uwagę na edukację rozwojową i podnoszenie świadomości obywateli UE w tym zakresie".

Rilli Lappalainen, przewodniczący CONCORD Development Education forum, wyjaśnia, że " ta strategia została wypracowana przy współudziale przedstawicieli społeczeństwa, europarlamentarzystów, rządów krajów członkowskich i instytucji unijnych. Strategia edukacji rozwojowej ma spajać funkcjonujące w tym zakresie działania".

Anita Reddy z InWEnt (Capacity Building International, Niemcy) stwierdza, że "Ta ramowa strategia jest zaczątkiem przyszłych działań. Załączniki do tego dokumentu uszczegółowią zakres, w jakim jego poszczególne grupy docelowe wprowadzą zasady i politykę strategii. W rok po wprowadzeniu strategii ocenimy co zostało zrobione. Podręcznik referencyjny najlepszych praktyk i wypływające z oceny lekcje uzupełnią strategię ramową".

Program ramowy Europejskiej Strategii Edukacji Rozwojowej znaleźć można pod adresem: http://www.deeep.org/english/europe/strategy/european_consensus_30102007.pdf

Na podstawie: Europe has now a common strategy on development education and awareness raising (http://trialog-information-service....)

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć