Wsparcie kobiet i młodzieży - działania PZS w Ghanie 2006

Razem z FOE Ghana zaplanowaliśmy działania, które wzmocnią społeczną jak również ekonomiczną rolę kobiet i młodzieży na terenie Vakpo, region Volta, niedaleko wschodniej granicy Ghany.

Pieniądze przeznaczone przez Polskę i Kanadę na pomoc rozwojową są pożytkowane we wschodniej Ghanie we współpracy z jedną z największych afrykańskich organizacji pozarządowych Friends of the Earth-Ghana (FOE Ghana).

W pracy dla rozwoju regionu Volta nie może zabraknąć działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa HIV, co zostało także uwzględnione w planach naszej pracy. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby społeczności zamieszujących region, które w poszukiwaniu wsparcia skontaktowały się z FOE Ghana.

W ramach projektu:
- przeprowadzone były 2 serie szkoleń z zakresu alternatywnych metod zarobkowania dla 100 kobiet z regionu Volta (tradycyjne wzornictwo metodą batiku),
- w miejscowości Tafi Mador budowana i wyposażana jest szkoła dla 180 dzieci w wieku 6-11 lat,

- odbywają się treningi dotyczących przeciwdziałania HIV/AIDS dla łącznie 100 kobiet i mężczyzn wytypowanych przez wszystkie 7 społeczności lokalnych regionu,
- w regionie prowadzona jest kampania informacyjno-edukacyjna na temat zagrożeń chorobami przenoszonymi drogą płciową z udziałem przeszkolonych osób.

Projekt Polskiej Zielonej Sieci „Społeczna i ekonomiczna aktywizacja kobiet i młodzieży w ramach zrównoważonego rozwoju regionu Volta w Ghanie” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (CIDA). 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć