Wsparcie dla Centrum Rehabilitacji - Angola

Od lipca 2006 r. Polska Misja Medyczna wspólnie z Vietnam Veterans of America Foundation (VVAF) realizuje projekt "Renowacja infrastruktury technicznej Regionalnego Centrum Rehabilitacyjnego w Luenie" w Angoli, współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach Polsko - Kanadyjskiej Współpracy Rozwojowej.

Nasza akcja odpowiada na potrzeby ludzi niepełnosprawnych Wschodniego Regionu Angoli, jednego z najbardziej doświadczonych przez wojnę i o jednym z najwyższych wskaźników zaminowania. Większość z 4690 przewidywanych beneficjentów projektu to bezpośrednie lub pośrednie ofiary wojny. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych w Angoli oraz zagwarantowanie im lepszej ekonomicznej i socjalnej przyszłości. Będzie to osiągnięte poprzez odnowę infrastruktury medycznej Regionalnego Centrum Rehabilitacyjnego. Zamierzamy także stworzyć dobrej jakości punkty rehabilitacyjne w Luenie, zarządzane przez Ministerstwo Zdrowia.

Centrum Rehabilitacyjne w Luenie zostało założone w 1996 roku przez VVAF na prośbę Ministerstwa Zdrowia Angoli. Z czasem po długim i ciągłym używaniu sprzętu niektóre jego części, a także narzędzia wymagają wymiany. Dlatego też nasze działania rozpoczynamy od naprawy cieknącego dachu Centrum i wymiany starego agregatu prądotwórczego. W celu zagwarantowania długotrwałości usług rehabilitacyjnych, następne starania skierujemy na zakup niezbędnego sprzętu, jego transport i instalację w Centrum, a w dalszej kolejności na przeszkolenie lokalnego personelu w zakresie właściwego używania zakupionego sprzętu i sposobu jego renowacji.

Informacje ze strony http://pmm.org.pl/


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć