Wrocław - warsztaty nt. pomocy rozwojowej i promocji wolontariatu

Dom Spotkań im Angelusa Silesiusa zaprasza do udziału w warsztatach dotyczących pomocy rozwojowej i promocji wolontariatu.

Warsztaty odbędą się 24-27 września 2009 we Wrocławiu.

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z programem MSZ Polska Pomoc, przybliżenie priorytetów Polskiej Pomocy, projektów rozwojowych realizowanych za granicą, dostarczenie wiedzy na temat roli oraz możliwych form zaangażowania NGOs w projekty pomocowe.

Przedstawione zostaną możliwości włączenia się w działania z tego zakresu na poziomie wolontariusza lub organizatora akcji pomocowych oraz raporty i sposoby monitorowania tych działań. Istotnym elementem warsztatów będą spotkania z przedstawicielami NGOs, którzy w czasie swojej pracy zdobyli doświadczenie uczestnictwa w projektach rozwojowych bądź ich realizacji i mogli podzielić się swą wiedzą oraz realizowane działania. Przedstawione zostaną różne perspektywy/podejścia do pomocy rozwojowej i poddane pod dyskusję zostanie pytanie o skuteczność i kierunki rozwoju Polskiej Pomocy. Sposób prowadzenia zajęć będzie łączył aktywne metody warsztatowe z akademickimi wykładami i interaktywnymi spotkaniami z praktykami reprezentującymi trzeci sektor.

Warsztaty skierowane są do:
- studentów zainteresowanych tematyką
- przyszłych nauczycieli/trenerów/edukatorów w zakresie edukacji globalnej
- przyszłych dziennikarzy zainteresowanych zagadnieniami współpracy na rzecz rozwoju
- osoby zainteresowane włączeniem się w działania w realizacji projektów pomocowych
- przyszłych wolontariuszy takich programów jak Wolontariat Polska Pomoc, Wolontariat Salezjański

Logistyka i koszty uczestnictwa Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie podczas warsztatów w Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu. Koszty udziału w projekcie finansowane są w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r.  Opłata wpisowa na warsztaty wynosi 50 zł, dla uczestników szkoły letniej udział jest bezpłatny.

  Formularz zgłoszeniowy, program warsztatów oraz informacje o prowadzących na stronie http://www.silesius.org.pl/aktualnosci,111,warsztaty-w-ramach-projektu-globalna-zmiana—druga-dolnoslaska-inicjatywa-edukacyjna.html  


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć