Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej UE na kraje Globalnego Południa - podpisz petycję!

Gorąco zachęcamy do podpisywania petycji skierowanej do polskich posłów do Parlamentu Europejskiego w sprawie bardziej odpowiedzialnej polityki rolnej Unii Europejskiej w stosunku do krajów Globalnego Południa. Petycję można podpisać tutaj.

Petycja, zainicjowana przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności, jest popierana m.in. przez Polską Zieloną Sieć oraz Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach, czyli organizacje zaangażowane w kampanię WYŻYWIĆ ŚWIAT.

Unia Europejska przeznacza ponad 40 procent budżetu na wsparcie swojego rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Niezliczone raporty jasno pokazują jednak, że WPR w obecnym kształcie ma często bardzo negatywny wpływ na kraje Globalnego Południa. Trwające aktualnie prace nad reformą WPR są niepowtarzalną szansą na zmianę tej sytuacji.

Do połowy maja Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) w Parlamencie Europejskim ma przygotować kluczowy raport poświęcony zmianom we Wspólnej Polityce Rolnej. Tylko kilka dni pozostało do podjęcia ostatecznych decyzji. To także od nich będzie zależało bezpieczeństwo żywnościowe milionów rolników w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji.

Polska ma we wspomnianej komisji bardzo silną reprezentację: czterech posłów, w tym dwóch wiceprzewodniczących. Dlatego Twój podpis pod petycją do nich może mieć ogromny, pozytywny wpływ.

Unia Europejska, będąc największym graczem na światowym rynku rolnym, ma obowiązek co najmniej nieszkodzenia innym krajom, dla których zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego jest podstawą do zrównoważonego rozwoju. Dlatego apelujemy do europarlamentarzystów o to, aby UE monitorowała wpływ swojej polityki rolnej na drobnych rolników w krajach Globalnego Południa i ich szanse na utrzymanie się z pracy własnych rąk. Oni nie muszą i nie chcą być uzależnieni od pomocy z Europy! Oni chcą tylko uczciwych reguł gry.

Unia Europejska planuje systematycznie oceniać swoją politykę rolną. Jednak istotne jest to, aby wśród tematów, które będzie badała, był wpływ tej polityki na kraje poza Unią. Na podstawie tych badań UE będzie mogła wywiązać się ze swojego zobowiązania do nieszkodzenia krajom ubogim w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji. Zobowiązanie to zostało zawarte m.in. w artykule 208 Traktatu lizbońskiego.

Petycja polskich organizacji wywodzi się bezpośrednio z apelu grupy CONCORD, europejskiej konfederacji 1600 organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą humanitarną i rozwojową. CONCORD i wiele innych organizacji, w tym skupiające europejskich rolników, ekologów i działaczy obywatelskich, mówią jednym głosem: promują 6 postulatów w sprawie raportu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim, a najważniejszy z nich dotyczy właśnie badania wpływu polityki rolnej UE na kraje Globalnego Południa.

Więcej informacji dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej, raporty i inne publikacje, jak również linki do stron organizacji, które działają w temacie suwerenności żywnościowej i walki z głodem na świecie, znajdziecie w zakładce "Baza wiedzy" na stronie petycji. Polecamy też lekturę broszury "Wspólna Polityka Rolna bardziej solidarna z krajami Globalnego Południa", która została opublikowana w 2011 roku w ramach kampanii WYŻYWIĆ ŚWIAT.

Jeszcze raz zachęcamy do zapoznania się z treścią petycji, podpisania jej i przesłania dalej!

Źródło: Instytut Globalnej Odpowiedzialności 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć