„Wolontariusz i pracownik w krajach globalnego Południa” - kolejna edycja szkolenia w Warszawie.

ASSIST-IN zaprasza na szkolenie osoby zainteresowane tematyką pomocy humanitarnej i współpracy rozwojowej, w szczególności młodych wolontariuszy poszukujących możliwości dalszego rozwoju. Najbliższe warsztaty odbędą się 17 czerwca w Warszawie. Koszt szkolenia wynosi 40 zł.

Szkolenie skupia się na najważniejszych zagadnieniach związanych z przygotowaniem do pracy przy projektach rozwojowych i humanitarnych w krajach globalnego Południa. Coraz częściej pojawia się możliwość pracy bądź wolontariatu w krajach globalnego Południa.

Praca, która jest wyzwaniem wielu, możliwością nielicznych - czy jest pracą dla każdego? Sytuacja pracowników humanitarnych oraz pracowników projektów rozwojowych, ich realia pracy, trudności oraz wyzwania wymagają dobrego i kompleksowego przygotowania. Co znaczy być takim pracownikiem i jak rozpocząć swoje zaangażowanie? Jeśli chcesz się dowiedzieć przyjdź na szkolenie.

Tematy, które zostaną rozwinięte w trakcie szkolenia to:

  1. Podstawowe pojęcia z obszaru pomocy i współpracy z krajami globalnego Południa.
  2. Motywacja do pracy w krajach globalnego Południa.
  3. Możliwe drogi rozwoju i zaangażowania.
  4. Trudności, wyzwania.
  5. Kluczowe kompetencje pracowników - osobowościowe, techniczne, międzykulturowe i inne
  6. Etyka w wolontariacie w krajach globalnego Południa.

Data i miejsce

Szkolenie odbędzie się we wtorek 17 czerwca w Warszawie w godzinach od 13.00 do 19.00. O dokładnym miejscu szkolenia oraz programie poinformujemy osoby zakwalifikowane. Program szkolenia został rozszerzony na podstawie doświadczeń z realizacji pierwszej edycji szkolenia.

Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Opłata za szkolenie wynosi 40 złotych (w tym opłata za salę i sprzęt, materiały, kawę, herbatę).

W celu zgłoszenia się na szkolenie prosimy wypełnić formularz oraz przesłać go na adres Agnieszka.Seget@assist-in.com do dnia 11 czerwca 2008. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane 12 czerwca. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny także na stronie www.assist-in.com

Szkolenie, które odbędzie się 17 czerwca jest ostatnim w tym semestrze otwartym szkoleniem. Assist-In zaprasza także organizacje i grupy do współorganizacji szkoleń zamkniętych o podobnym zakresie i tematyce.

Zespół szkoleniowy:

Agnieszka Seget - Jest absolwentką Psychologii UW oraz Ślaskiej Szkoły Trenerów NGO. Zajmuje się edukacją globalną, prawami człowieka, komunikacją interpersonalną i międzykulturową. Od lat działa w trzecim sektorze, była wolontariuszką PAH, pracowała również w Ośrodku Wczesnej Interwencji. Ma duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zarówno w Polsce jak i krajach rozwijających się. Obecnie pracuje w Amnesty International.

Karolina Grzanka - Absolwentka filologii hiszpańskiej i francuskiej Uniwersytetu Śląskiego. Pracowała jako wolontariuszka w Zambii, Ghanie i Polsce, m.in. koordynując program GLEN w ramach Polskiej Akcji Humanitarnej. Uczestniczyła w zakładaniu, a następnie koordynowała misję PAH w Sudanie Południowym. Obecnie studentka Międzynarodowej Pomocy Humanitarnej w ramach sieci NOHA. Prowadzi badania na temat wdrażania teorii budowania pokoju i zgody w praktykę międzynarodowych organizacji pozarządowych na terenach postkonfliktowych.

Kordian Kochanowicz - Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, oraz programu European Master in International Humanitarian Assistance w ramach sieci NOHA (Network on Humanitarian Assistance). Specjalizuje się w stosunkach międzynarodowych oraz zarządzaniu w organizacjach pozarządowych oraz zarządzaniu projektami pomocowymi. Prowadził badania w zakresie monitorowania i ewaluacji projektów na terenach konfliktów i kryzysów humanitarnych. Przez wiele lat był wolontariuszem. Współpracował jako koordynator projektów, konsultant i trener w organizacjach m.in. z Bankami Żywności, Polską Akcją Humanitarną, Caritas Kolumbia, programem GLEN (Global Education Network of Young Europeans).

Dokumenty do pobrania:


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć