Włącz się w Tydzień Edukacji Globalnej [18-26 listopada]!

W dniach 18-26 listopada odbędzie się 19. edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej [TEG]. Zapraszamy do włączenia się w tę akcję poprzez uczestnictwo w jednym z wielu planowanych wydarzeń lub organizację kolejnego w swoim miejscu zamieszkania, szkole itp. TEG w tym roku będzie szczególnie promować Cele Zrównoważonego Rozwoju.

W imieniu Grupy Zagranica zachęcamy wszystkie organizacje, instytucje prywatne i publiczne w Polsce, którym bliska jest idea edukacji globalnej, do włączenia się w Tydzień Edukacji Globalnej, poprzez organizację różnego typu wydarzeń: spotkań dyskusyjnych, akcji społecznych, gier terenowych, warsztatów, wykładów, wystaw, happeningów, pokazów filmów i koncertów.

Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas!
Hasło Tygodnia Edukacji Globalnej wybierane jest na corocznym spotkaniu Sieci Koordynatorów i Koordynatorek Edukacji Globalnej, działającej przy Centrum Północ-Południe Rady Europy. Na wybór tego właśnie tematu wpłynęła potrzeba dalszej promocji agendy Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętej w 2015 roku przez ONZ. Czas mija szybko, a mamy nadal bardzo dużo do zrobienia, by zbliżyć się do realizacji 17 Celów.

Jak można włączyć się w TEG?
Zorganizujcie pokaz filmu, grę miejską, spotkanie z gościem, wystawę, konkurs plastyczny, warsztaty... Możliwości jest wiele, wszystko zależy od Waszych pomysłów. Zachęcamy jednak, by głównym motywem wydarzenia było promowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju. Proponujemy, by wydarzenia i informacje o nich były oznaczone hasłem „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas!”

Informując o swojej akcji na Facebooku, Twitterze, Instagramie i w innych mediach społecznościowych używajcie hasztagu: #TEG2017, #CeleZrównoważonegoRozwoju lub #GEW2017. Dzięki temu łatwiej będzie zainteresowanym osobom trafić na Wasz przekaz, a nam promować Wasze działania.

Utworzyliśmy też specjalne wydarzenie „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas – TEG 2017” na portalu Facebook, gdzie możecie informować o planowanych w ramach TEG działaniach, wymieniać się informacjami, doświadczeniami oraz przesyłać zaproszenia dla osób z Waszej okolicy. Strona wydarzenia może być również miejscem, w którym pojawią się zdjęcia, filmiki, relacje, krótkie podsumowania tego, co udało się Wam zorganizować.

Jakie wsparcie promocyjne oferuje Grupa Zagranica?


Żródło: Materiał promocyjny Grupy Zagranica

Koordynatorem Tygodnia Edukacji Globalnej jest Grupa Zagranica - platforma organizacji pozarządowych działających w obszarze współpracy rozwojowej, wspierania demokracji, pomocy humanitarnej i edukacji globalnej.

Tydzień Edukacji Globalnej jest coroczną międzynarodową inicjatywą, mającą na celu zwrócenie uwagi Europejczyków na potrzebę prowadzenia edukacji dotyczącej spraw globalnych, poprzez intensywne i różnorodne działania skierowane przede wszystkim (ale nie tylko) do dzieci i młodzieży. Ideą TEG jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur. 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć