Wizyta studyjna ekologów z Białorusi

W listopadzie 2006r. Polska Zielona Sieć gościła w ramach wizyty studyjnej ekologów z Białorusi. Podczas wizyty odbyły się spotkania z różnymi organizacjami ekologicznymi, min. Polskim Klubem Ekologicznym,

Greenpeacem, Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych czy Fundacją Aeris Futuro. Była okazja do porównań, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów, a być może przyszłej współpracy.

Lista uczestników wizyty

Dokumenty do pobrania:


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć