Warsztaty - Międzynarodowa współpraca rozwojowa

„Międzynarodowa współpraca rozwojowa – krok poza definicję, w kierunku osobistego zaangażowania”

Do udziału w warsztatach zapraszamy studentów zainteresowanych problematyką rozwojową, myślących o rozwijaniu tego tematu w przyszłej pracy na uczelni i w pracy zawodowej, pragnących pogłębić osobistą wrażliwość na problemy globalne.

Termin: 29-30 listopada 2008 r.

Miejsce: Polska Akcja Humanitarna, ul. Szpitalna 5/20 (klatka II)

Uczestnicy spoza Warszawy mogą otrzymać zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 17 listopada 2008 r. na adres:

leszek.tur@pah.org.pl.

Dla uczestników spoza Warszawy istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży i zakwaterowania.

Osoby zakwalifikowane na warsztaty zostaną powiadomione do dnia 21 listopada.

Więcej: Warsztaty dla studentów


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć