Warsztaty Aid Watch w Krakowie - relacja

18-19 marca w Krakowie odbył się warsztat poświęcony monitorowaniu pomocy rozwojowej, organizowany przez Polską Zieloną Sieć w ramach Akcji dla Globalnego Południa. Uczestniczyli w nim Polacy, Czesi i Słowacy na co dzień zajmujący się monitorowaniem polityki rozwojowej w swoich krajach. Trzy platformy - polska, czeska i słowacka – wsparły PZS w organizacji warsztatu i pomogły dotrzeć do właściwych osób we wszystkich krajach. Ostatecznie w warsztacie wzięły udział 19 osób - 13 z Polski, 4 z Czech i 2 ze Słowacji (zgodnie z zapewnieniem szefa słowackiej platformy obecnego na spotkaniu – nieliczni ale efektywni:).

Warsztat był właściwie spotkaniem roboczym , ponieważ wszyscy jego uczestnicy w jakimś stopniu byli już zaangażowani w monitoring. Pozwoliło nam to na wymianę doświadczeń, dyskuje na temat rozwiązan systemowych wdrażanych w naszych krajach a także na zaplanowanie, w jaki sposób możemy sobie pomóc w pracy na rzecz zwiększania efektywności pomocy świadczonej przez nasze kraje.

Pierwszy dzień był dniem typowo wykładowym. Zaproszeni trenerzy zapełnili jego agendę praktycznymi informacjami dotyczącymi zarówno tego, jak w praktyce funkcjonuje system pomocowy, jak wygląda kalendarz instytucji odpowiedzialnych za planowanie i wdrażanie pomocy rozwojowej i przed kim instytucje te są odpowiedzialne (dr P.Bagiński, Global Development Research Group); jak i tego, jak wygląda monitoring pomocy w starych krajach członkowskich (Hilde Wipfel, Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz für internationale Entwicklung und Mission ); a także tego, jak europejską pomoc monitoruje europejska platforma organizacji zajmujących się rozwojem CONCORD i jak nasza praca może zaowocować w perspektywie unijnej (Jasmine Burnley, Aid Watch coordinator, CONCORD).

Drugi dzień jednak należał już w całości do grupy.

Jako, że warsztat odbywał się w Krakowie – nie zabrakło nieformalnych spotkań. Formuła tematycznych spotkań roboczych sprawdziła się – owocem naszej pracy jest założona lista dyskusyjna i pomysł stworzenia wspólnego dokumentu podsumowującego podstawowe informacje nt. systemów pomocowych we wszystkich trzech krajach. Mamy nadzieję, że nasi politycy skorzystają z przygotowywanej przez nas ściągi i być może efektem ich inspiracji będą usprawnienia w procesie planowania i wdrażania pomocy rozwojowej.

A poniżej - na deser - kilka niezupełnie pamiątkowych zdjęć:) Tak się pracuje! Zainteresowanych zapraszamy na kolejne spotkania – informacji szukajcie na naszej stronie!

Projekt "Development Aid Watch in New Member States – support of Polish, Czech and Slovakian civil society groups for monitoring and awareness raising aimed at transparent and effective Official Development Aid (ODA)" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Directorate-General Justice, Freedom and Security: 2006 Actions in support of civil society in the Member States which acceded to the European Union on 1st May 2004 (JLS/2006/NGO/09-30-CE-158816-00-61). Za treści na stronie odpowiada Polska Zielona Sieć, poglądy na niej wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.


Galeria:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komentarze:

Komentarze (zapraszamy do dyskusji):

robert / 7 kwietnia 2008

hej, zdjęcia dobrze oddają atmosferę warsztatów :) Twórczy chaos. Szczególnie miło wspominam dyskusję przy obiedzie, bo była bardziej gorąca niż sam posiłek.

 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć