Walka z zawłaszczaniem ziemi w Mali

O problemie zawłaszczania ziem uprawnych na świecie przez wielkich międzynarodowych inwestorów i jego negatywnym wpływie na sytuację żywnościową w krajach globalnego Południa pisaliśmy już kilkakrotnie (m.in. tu i tu).

Warto przypomnieć, że skutki zawłaszczania ziemi dotykają przede wszystkim rolników rodzinnych, którzy w wielu krajach są nadal głównymi producentami żywności. Pozbawieni ziemi tracą oni możliwość wyżywienia siebie oraz innych obywateli swoich krajów, w tym zwłaszcza szybko rosnącej liczby mieszkańców miast.

Drobni rolnicy w krajach globalnego Południa najdotkliwiej doświadczają skutków zawłaszczania ziemi i to także oni jako pierwsi podejmują działania, aby przeciwstawić się temu zjawisku.

Poniżej prezentujemy 10-minutowy film (w jęz. angielskim) przygotowany przez organizację La Via Campesina, który opowiada o problemie zawłaszczania ziemi na przykładzie Mali w Afryce Zachodniej: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć