Wystawa "Wpływ zmian klimatu i przemysłu wydobywczego na kraje Południa"

Polska Zielona Sieć i CEE Bankwatch Network (sieć europejskich organizacji pozarządowych, monitorujących międzynarodowe instytucje finansowe) prezentuje wystawę fotograficzną “Dramatyczny wpływ zmian klimatu i przemysłu wydobywczego na kraje Globalnego Południa".

Wystawa przedstawia skutki globalnego ocieplenia, których już dziś dotkliwie doświadczają mieszkańcy krajów rozwijających się (Afryka, Ameryka Południowa, Azja), a także dramatyczne konsekwencje wspierania nieprzyjaznego dla klimatu przemysłu wydobywczego.

Skutki zmian klimatu powodują zwiększenie natężenia klęsk żywiołowych, będące przyczyną głodu, niedożywienia, braku dostępu do wody, przymusowych migracji i narastających konfliktów o zasoby naturalne.

Europejskie instytucje finansowe, takie jak Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju mają za zadanie wspierać ochronę klimatu i przystosowywanie się do skutków zmian klimatu. Mimo jasno określonych zadań, instytucje te nadal angażują publiczne środki w szkodliwe dla klimatu inwestycje związane z wydobyciem ropy, gazu i węgla, czyli paliw kopalnych uznawanych za niezrównoważone źródła energii przyczyniające się zwiększenia tempa zmian klimatu.

W latach 2007-2010 Europejski Bank Inwestycyjny wydał 16 miliardów euro na inwestycje w paliwa kopalne (wydobycie, wytwarzanie energii elektrycznej oraz ciepła). W tym samym czasie, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju na ten sam cel przeznaczył 2,6 miliarda euro - większość swoich funduszy energetycznych.

Jeżeli podoba się Wam ta wystawa, i chcielibyście ją pokazać w Waszych miastach – z największą ochotą będziemy współpracować! Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nami pod adresem email ola@globalnepoludnie.pl 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć