WARSZTATY DLA STUDENTÓW

„Międzynarodowa współpraca rozwojowa. W kierunku osobistego zaangażowania.” Kolejna edycja warsztatów Polskiej Akcji Humanitarnej dotyczących współpracy rozwojowej już 22 -23. maja.

Do udziału w warsztatach zapraszamy studentów zainteresowanych problematyką rozwojową, myślących o rozwijaniu tego tematu w przyszłej pracy na uczelni i w pracy zawodowej, pragnących pogłębić osobistą wrażliwość na problemy globalne.

Plan sesji warsztatowych:

Dzień I

1) Wprowadzenie

2) Czym jest rozwój?

3) Rzeczywistość krajów Południa - co jest naprawdę ważne we współpracy rozwojowej?

4) System pomocy rozwojowej

5) Jakość pomocy - perspektywa projektów w terenie

6) Jakość pomocy - główne zagadnienia w oparciu o kluczowe dokumenty instytucji rządowych i społeczeństwa obywatelskiego (z krajów Północy i Południa)

7) Human Rights Based Approach

8) Perspektywa dziennikarzy

9) Podsumowanie dnia

Dzień II

10) Perspektywa polityków

11) Co ludzie z Południa robią dla swojego rozwoju?

12) Polska pomoc - główne zagadnienia: dane i mechanizmy

13) Perspektywa instytucji międzyrządowej

14) Przekazywanie wiedzy o rozwoju

15) Rzecznictwo - rola organizacji pozarządowej w kształtowaniu polityki rozwojowej i rola studentów

16) Ewaluacja spotkania i zakończenie

Prosimy o przesyłanie formularza zgłoszeniowego do 10 maja 2010 roku na adres: katarzyna.baranska@pah.org.pl

Zdjęcie:

http://www.flickr.com/photos/mexicanwave/ / CC BY-NC-ND 2.0

 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć