W stronę suwerenności żywnościowej - relacja z konferencji Żywność - Ogrody - Edukacja w Krakowie

4 grudnia 2017 w Krakowie odbyła się konferencja “Żywność - Ogrody - Edukacja”, w której udział wzięło blisko sześćdziesiąt nauczycielek i nauczycieli z woj. małopolskiego, śląskiego oraz mazowieckiego. Spotkanie stanowiło podsumowanie polskiej części europejskiej kampanii “EAThink2015. Jedz lokalnie, myśl globalnie! Od szkolnych ogrodów do zrównoważonych systemów żywnościowych”.

Podczas konferencji wnioskami z trzech lat trwania projektu podzieliły się koordynatorki ds. edukacji Magdalena Klarenbach oraz Emilia Ślimko. Prelegentki przedstawiły współczesne wyzwania związane z żywnością oraz znaczenie edukowania o tych tematach w kontekście edukacji globalnej. W ramach projektu odbywały się warsztaty w szkołach, pikniki, wizyty studyjne, spotkania z kooperatywami spożywczymi oraz w ogrodach społecznościowych. Ich celem było nakreślenie szerokiego kontekstu produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji żywności w zglobalizowanym świecie. Najcenniejszym doświadczeniem projektu było zakładanie przez uczennice i uczniów przyszkolnych ekologicznych ogrodów z roślinami jadalnymi. O procesie powstawania i pielęgnacji ogrodów opowiedziały nauczycielki uczestniczące w projekcie: Dobrosława Egner z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich oraz Beata Górny z Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej ARKA NOEGO w Katowicach. Uczestniczki i uczestnicy konferencji mieli okazję usłyszeć o procesie zakładania ogrodów, zobaczyć na zdjęciach efekty prac, a także zadać pytania dotyczące realizacji projektu w strukturach szkolnych.

O syndromie deficytu natury wśród dzieci i młodzieży opowiadał Kasper Jakubowski, edukator przyrodniczy i architekt zieleni, który przekonywał jak ważna jest edukacja na łonie przyrody, wspomagający wszechstronny rozwój. Beniamin Lazar, nauczyciel permakultury, przedstawił z kolei, z jakich elementów może składać się przyszkolny ekologiczny ogród oraz w jaki sposób należy się nim opiekować. Prelekcje prelegentów oraz dobre praktyki projektu pozwoliły ukazać przyszkolny ogród jako niezwykłe narzędzie edukacyjne, w którym można przeprowadzać dowolne przedmioty lekcyjne z dziećmi i młodzieżą, również ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dyskusja po prezentacjach oraz liczna obecność nauczycielek i nauczycieli stanowi świadectwo otwartości środowiska oświaty na nowoczesne programy z zakresu edukacji globalnej. Problem przemysłowej produkcji żywności, niesprawiedliwej dystrybucji jak i postępujących zmian klimatu, to wyzwania z którymi musimy się zmierzyć. Dlatego potrzebujemy młodego, bardziej świadomego pokolenia konsumentek i konsumentów, którzy swoimi wyborami wspierać będą lepszy i bardziej sprawiedliwy świat. Takie kampanie jak “Jedz lokalnie, myśl globalnie!” wpisują się nurt ogrodniczej i żywnościowej rewolucji w Polsce, którą mamy nadzieję kontynuować poprzez kolejne projekty i działania w szkołach.

Podczas konferencji udostępnione zostały również materiały edukacyjne, w tym pakiet “Jedz lokalnie, myśl globalnie!” Polskiej Zielonej Sieci, składający się ze scenariuszy zajęć do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przykładów działań aktywizujących. Pakiety scenariuszy są bezpłatne i udostępniane w ramach otwartych zasobów, dzięki czemu każdy może je pobrać, korzystać z nich, a także udostępniać je dalej. Konferencja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej.

Patronaty honorowe: Anny Zalewskiej - Ministra Edukacji Narodowej Jacka Krupy - Marszałka Województwa Małopolskiego Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Patronat medialny: Magazyn VEGE

“Jedz lokalnie, myśl globalnie!” cz. 1 http://globalnepoludnie.pl/Pakiet-J...

“Jedz lokalnie, myśl globalnie!” cz. 2 http://globalnepoludnie.pl/Pakiet-J... 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć