W Kiberze rodzą się nowi liderzy!

W tym tygodniu rozpoczął się cykl szkoleń w Nairobi przygotowany przez naszą organizację partnerską, Amani Kibera. Od poniedziałku młodzi wolontariusze, lokalni liderzy uczestniczą w całodziennych spotkaniach w Centrum Uwezo w Kiberze z profesjonalnym trenerem (life coach), Francisem Gichuki.

Zaczynamy szkoleniem z teorii coachingu. Będzie ono trwać 7 dni. Francis Gichuki jest znany w środowisku organizacji pozarządowych oraz wśród młodzieży jako coach i trener piłki nożnej z zaprzyjaźnionej organizacji sportowej TYSA, której główną misją jest rozwój lokalnych liderów i kompetencji trenerskich poprzez sport.

Organizacja we współpracy z trenerem i wolontariuszką z Polskiej Zielonej Sieci opracowała zestaw zagadnień dot. kompetencji społecznych niezbędnych do bycia liderem społeczności lokalnej oraz poszczególne komponenty szkoleniowe dot. pracy trenerskiej.

Uczestniczki i uczestnicy z Kibery i okolic Nairobi codziennie przyjeżdżają by uczestniczyć w warsztatach dotyczących pracy coacha jako lokalnego lidera i wsparcie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W trakcie 5 dni szkoleń uczestniczki i uczestnicy mają okazję zapoznać się z tajnikami coachingu, rodzajami kompetencji, umiejętności, które powinien posiadać dobry coach.

Podczas warsztatów mogą się przekonać o składnikach rozmowy, o podstawach dobrej efektywnej komunikacji i tego jak motywować innych. Dodatkowo, mogą również analizować różne sytuacje podczas scenek zadanych przez prowadzącego i w końcu przetestować nabyte umiejętności podczas spotkania z nastolatkami z okolicznych szkół pod okiem trenera, a następnie przeanalizować swoją pracę wspólnie w grupie.


Szkolenia są organizowane w ramach projektu „Kibera dla pokoju i rozwoju – budowanie kompetencji zawodowych nauczycieli, trenerów sportowych i liderów działań propokojowych oraz rozwój lokalnej przedsiębiorczości prowadzonej przez kobiety w Kiberze”, dzięki wsparciu finansowemu programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2016 r.

Zdjęcie tytułowe: Johan Lange, licencja CC BY 2.0, nie wprowadzano zmian.


Galeria:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć