W Ameryce Łacińskiej wciąż głoduje 49 milionów ludzi

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowała w listopadzie raport informujący, że w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów około 49 milionów ludzi nadal cierpi głód.

Mimo że liczba głodujących w tej części świata sukcesywnie spada, tempo tego spadku jest w ostatnich latach wyraźnie wolniejsze. Do likwidacji głodu jest wciąż daleko pomimo stałego wzrostu gospodarczego w regionie. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest wysoki poziom nierówności społecznych w państwach Ameryki Łacińskiej, który prowadzi do tego, że wzrost gospodarczy na poziomie kraju nie przekłada się na redukcję ubóstwa i niedożywienia.

Jak informuje raport, około 8,3 procent wszystkich mieszkańców regionu nie otrzymuje niezbędnej liczby codziennych kalorii, aby prowadzić zdrowe życie. Tylko 9 z 33 tamtejszych krajów ma wskaźnik głodu poniżej 5%. Najbiedniejszym krajem w regionie pozostaje Haiti, w którym blisko 44,5 procent populacji cierpi niedożywienie. Kolejne państwa z największym odsetkiem niedożywionych to Gwatemala, Paragwaj, Boliwia i Nikaragua.

Autorzy raportu wskazują na niebezpieczeństwo, jakim są dla postępu w walce z głodem w regionie rosnące ceny żywności. W okresie od czerwca do sierpnia br. średnie ceny kukurydzy wzrosły o 25 procent, średnie ceny soi wzrosły o 20 procent, a średnie ceny pszenicy wzrosły o 26 procent. Takie gwałtowne zwyżki cen mają poważne skutki zwłaszcza dla osób najuboższych.

FAO wzywa rządy krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów do zintensyfikowania działań na rzecz walki z ubóstwem i do uczynienia priorytetem likwidacji głodu, ponieważ bez tego nie będzie możliwy rzeczywisty rozwój i dobrobyt regionu.

Źródło: FAO 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć