Uwagi Polskiej Zielonej Sieci do projektu Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2016-2020

Polska Zielona Sieć wzięła udział w konsultacjach Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej 2016-2020. Publikujemy złożone uwagi.

Wieloletni program współpracy rozwojowej jest podstawą do prowadzenia przez Polskę działań z zakresu współpracy rozwojowej. Program określa cele oraz priorytety geograficzne i tematyczne polskiej współpracy rozwojowej, a także uwzględnia ustalenia organizacji międzynarodowych i regulacje UE. Pierwsza edycja programu obejmowała lata 2012-2015. Druga edycja obejmuje okres pięcioletni, czyli lata 2016-2020.