Uwagi Polskiej Zielonej Sieci do projektu Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2016-2020

Polska Zielona Sieć wzięła udział w konsultacjach Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej 2016-2020. Publikujemy złożone uwagi.

Wieloletni program współpracy rozwojowej jest podstawą do prowadzenia przez Polskę działań z zakresu współpracy rozwojowej. Program określa cele oraz priorytety geograficzne i tematyczne polskiej współpracy rozwojowej, a także uwzględnia ustalenia organizacji międzynarodowych i regulacje UE. Pierwsza edycja programu obejmowała lata 2012-2015. Druga edycja obejmuje okres pięcioletni, czyli lata 2016-2020.

Konsultacje projektu trwają do 12 czerwca, a po tym terminie MSZ opublikuje podsumowanie zgłoszonych uwag. 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć