Ustawa i Strategia – czy w 2008r. ?

W sprawie wejścia w życie Ustawy o pomocy zagranicznej i Strategii polskiej pomocy na lata 2008-2013 nie nastąpiła żadna zmiana. Z nieformalnych źródeł wiadomo, że powodem przestoju w pracach nad tymi dokumentami – trwającego już drugi rok – jest problem z efektywnym zakończeniem konsultacji międzyresortowych.

Istnienie dokumentu strategicznego pokazującego kierunki i cele polskiej pomocy jest niezbędne dla długofalowego i mającego jakikolwiek przemyślany sens wpływu na zrównoważony rozwój naszych partnerów z krajów rozwijających się. Istnienie strategii jest również pierwszym warunkiem oceny naszych działań. Obecnie obowiązująca strategia powstała w 2003r. Od tamtego czasu wiele się zmieniło w polskiej polityce rozwojowej. Dlatego przyjęcie nowej strategii jest niezbędnym krokiem, który powinien być uniezależniony od innych aspektów polskiej polityki.

Narzędziem pomocnym w realizacji celów wyznaczonych przez dokumenty strategiczne jest Ustawa o pomocy zagranicznej.

Sondaże opinii publicznej dotyczące aprobaty społecznej wobec współpracy rozwojowej pokazują, że społeczeństwo jest przekonane o konieczności współpracy dla sprawiedliwego rozwoju wszystkich krajów na świecie.

To swoiste "zielone światło" dla instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie tych dokumentów! 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć