Udana adaptacja do skutków zmian klimatu w Tajlandii


Yasothorn jest jedną z pięciu prowincji w północno-wschodniej części Tajlandii, gdzie większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Charakterystyczny dla tego regionu klimat, czyli długo utrzymująca się pora sucha i regularnie następująca po niej pora deszczowa stwarzały idealne warunki uprawy słynnego na cały świat ryżu jaśminowego. Jednak w ostatnich latach susze pomiędzy kolejnymi okresami deszczowymi są coraz dłuższe, a deszcze - gdy padają - są na tyle intensywne, że niosą za sobą ryzyko powodzi.
Oxfam przy współpracy z regionalną organizacją Earth Net Foundation (ENF) od 2004 roku zajmuje się promowaniem wśród rolników z Yasothorn ekologicznej uprawy rolnej i marketingu opartego na zasadzie fair-trade. W porozumieniu ze społecznością rolną i ENF, korzystając także z wiedzy naukowców na temat stwierdzonych zmian klimatycznych, podjęto decyzję o wdrożeniu planu pilotażowego- projekt adaptacji do zmian klimatu ( maj 2008-marzec 2009).

57 z 509 ekologicznych gospodarstw zdecydowało się dołączyć do programu.Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie merytoryczne dotyczące zaobserwowanych zmian klimatu w regionie oraz poznali przykładowe rozwiązania. Dowiedzieli się, że to, co obserwują na co dzień ma swoje odzwierciedlenie w statystykach tajlandzkiego instytutu meteorologii, które jasno pokazują, że w ciągu ostatnich 4 dekad średnia temperatura roczna wzrasta systematycznie, a pora deszczowa przerywana jest wydłużającymi się okresami suszy, które trwają od kilku dni, do nawet kilku tygodni.


Rolnicy w ramach projektu uczyli się wykorzystywać swoje doświadczenie gospodarskie w dostosowaniu się do zmian klimatu m.in. poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań dotyczących zarządzania wodą.
Wody gruntowe w prowincji Yasothorn są często lekko zasolone, a ich poziom niski, co sprawia, że studnie nie są najlepszym sposobem pozyskiwania wody.


Lepszym pomysłem jest przygotowanie zbiorników magazynujących wodę deszczową, a także wyrównanie powierzchni pól, dzięki czemu woda jest rozprowadzana równomiernie, co zmniejszy jej zużycie.

Rolnicy objęci programem otrzymali niskooprocentowane pożyczki na budowę systemów gospodarki wodnej. Budowano studnie, zbiorniki, systemy odwadniające, zapory, instalacje przeciwpożarowe, pompy...
Wielu rolników, jak Manoon Phupa zaprojektowało swoje własne inżynierskie rozwiązania. Manoon korzystając ze starego billboardu reklamowego skonstruował turbinę wiatrową, przy pomocy której tłoczy wodę z pobliskiego źródła.
Tongsa Juansang zdecydowała się - zamiast wrażliwego na zmiany pogodowe ryżu - uprawiać inne rośliny. Podobnie postąpiło wielu rolników, głównie kobiet, które uprawiały warzywa i sadziły drzewa owocowe, jako alternatywne uprawy.


Jak oczekiwano i jednocześnie obawiano się - w 2008 roku prowincję Yasothorn nawiedziła najgorsza od 57 lat susza, a zaraz po niej nastały ulewne deszcze, które podtopiły pola uprawne.

Ze względu na suszę wszystkie gospodarstwa odnotowały spadek produkcji ryżu. W przypadku gospodarzy zaangażowanych w projekt spadek ten wynosił około 16%(najmniejszy spadek). W najgorszej sytuacji znalazły się gospodarstwa stosujące nieekologiczne rozwiązania. W ich przypadku straty wynosiły od 50, do nawet 90%. Tak duże straty były najprawdopodobniej spowodowane stosowaniem nawozów nieorganicznych, przez co gleba nie była w stanie zachować tak wiele wilgoci jak pola rolników praktykujących ekologiczne uprawy i nawożących pola tylko nawozem organicznym.
Największe korzyści, wynikały nie z ograniczenia spadku produkcji ryżu, a z realizacji pozostałych założeń projektu, min. zróżnicowania upraw.
Po zbiorach ustalono, ze wszystkie 57 gospodarstw objętych projektem posiadało więcej żywności niż przed rokiem. Ponadto 14 gospodarstw wyprodukowało nadwyżki. Owoce i warzywa zostały (częściowo) sprzedane na lokalnych bazarach, przynosząc zysk około 500-1500 bahtów (US & 15-40) tygodniowo.

Przedstawiony projekt adaptacji to tylko przykład jak lokalna społeczność stawia czoła zmianom klimatu. Te lokalne działania są oczywiście bardzo ważne, jednak jak stwierdził zespół projektowy:

"Aby osiągnąć wielkoskalowy sukces, rząd i sektor publiczny muszą zapewnić wsparcie oraz środki finansowe tak, aby metodologia adaptacji do zmian klimatu mogła być realizowana na szeroką skalę"(trwaja rozmowy z lokalnymi władzami na temat rozpoczęcia rozszerzonej 2 fazy projektu)

Szacuje się, że do 2015 roku 375 milionów ludzi rocznie będzie odczuwało skutki zmian klimatu w postaci różnego rodzaju katastrofponiżej 6-minutowy film opowiadający o projekcie
Informacje i zdjęcia zawarte w artykule pochodzą ze stron:

http://www.oxfam.org.uk/get_involve... http://www.celsias.com/article/jasm... http://www.greennet.or.th/ClimateCh...Dodaj komentarz — zapraszamy do dyskusji!

 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć