UWAGA!!! Zmiana terminu nadsyłania prac konkursowych !!

Wydłużamy termin nadsyłania projektów w konkursie na upcyklingową konstrukcję rowerową. Na projekty czekamy do 14 marca 2011 roku.
W związku z powyższym zmianie ulega punkt 4.4 regulaminu konkursu.

Nowa postać punktu 4.4:

„4.4. Konkurs trwa od 10 stycznia do 14 marca 2011 roku. Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych upływa dnia 14 marca 2011 roku o godzinie 16:00“

Natomiast punkt 4.5:

„4.5. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu pracy na adres Organizatora podany w punkcie 4.2.“

jak i wszystkie pozostałe punkty regulaminu pozostają bez zmian.

Patronem kampanii NEO NAWYKI jest Radio TOK FM.Dodaj komentarz — zapraszamy do dyskusji!

 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć