UE pomoże ofiarom zmian klimatycznych?

UE pomoże ofiarom zmian klimatycznych?

Kraje UE powinny wziąć szczególną odpowiedzialność za powodowanie zmian klimatycznych. W krajach UE zamieszkuje dziś zaledwie 8% światowej populacji, jednak od 1850 roku wyemitowały one aż 27% całkowitej, światowej emisji dwutlenku węgla. Dziś emisja utrzymuje się na poziomie 15%. Produkt krajowy brutto państw UE stanowi 22% światowego PKB. Kraje Unii mają zatem zasoby – nie wspominając o zobowiązaniu - do wspierania krajów rozwijających się.

Parlamentarzyści europejscy uznali potrzebę wspierania krajów rozwijających się w ich walce przeciwko zmianom klimatycznym.

Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego głosowała dziś [7 października 2008] w sprawie dyrektywy ETS o wykorzystaniu 50% przychodów z aukcji uprawnień do emisji - poprzez międzynarodowy fundusz - na walkę krajów rozwijających się ze zmianami klimatycznymi.

EU Emissions Trading Scheme (EU ETS) obejmuje prawie połowę emisji europejskich, szczególnie największych trucicieli z sektorów takich jak elektrownie i ciężki przemysł.

Douwe Buzeman doradca Oxfam do spraw zmian klimatycznych i rozwoju polityk europejskich w Brukseli powiedział:

„Istnieje elementarna niesprawiedliwość w kwestii skutków zmian klimatycznych. Bogate kraje, emitując gazy cieplarniane, powodowały problem przez dziesiątki lat, ale to biedne kraje są najbardziej dotknięte coraz gorszymi suszami, powodziami, głodem i chorobami.”

Ponadto Komisja środowiskowa przegłosowała propozycję „podziału zobowiązań” (ang. Effort Sharing), który jest częścią europejskiego pakietu klimatycznego. Ma wspierać kraje rozwijające się w adaptacji do skutków zmian klimatycznych. Komisja Ochrony Środowiska głosowała za co najmniej 10 mld € rocznego wsparcia finansowego do 2020.

Kolejnym krokiem powinno być natychmiastowe zobowiązanie do redukcji emisji krajowych o co najmniej 30% do 2020 roku.

Wynik głosowania Komitetu jest dopiero pierwszym krokiem i stanowi podstawę dla negocjacji z Radą. Bowiem to Rada i Parlament UE muszą oficjalnie uznać zobowiązanie, a mają się tym zająć w grudniu.

W tym samym terminie będzie miała miejsce konferencja klimatyczna UNFCCC w Poznaniu – COP14.

Źródło: Oxfam


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć