UE kontra ubóstwo — raport CONCORD

Raport CONCORD „UE kontra ubóstwo. Większa i lepsza pomoc UE dla realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.”

10 czerwca, zaledwie tydzień przez spotkaniem Rady ds. Spraw Zagranicznych UE, światło dzienne ujrzał raport europejskiej konfederacji organizacji pozarządowych pt. UE kontra ubóstwo. Większa i lepsza pomoc UE dla realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Raport alarmuje, że pomimo obietnic złożonych przez państwa Unii Europejskiej, w tym Polskę, pomoc dla krajów rozwijających się jest wciąż niewystarczająca. Jedyny niezależny raport analizujący rzeczywistą wartość pomocy wszystkich krajów wspólnoty jasno wskazuje na spadek pomocy o 11 miliardów euro.

Polskiej działania pomocowe

W raporcie cała strona poświęcona jest polskim działaniom pomocowym. Pomimo deklarowanego celu wzrostu pomocy do 0,17% DNB do roku 2010, polska pomoc w 2008 roku prawie nie zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła jedynie 0,08% DNB. Organizacje pozarządowe wskazują także na fakt, że blisko 9% jej wartości zostało sztucznie zawyżone przez włącznie do puli kosztów związanych z utrzymaniem uchodźców, pobytem w Polsce zagranicznych studentów, oraz umorzeniem długów, które de facto nie stanowią żadnych nowych wpływów, które kraje rozwijające się mogłyby przeznaczyć na walkę z ubóstwem. Fakt, że Polska nie zwiększa swojej pomocy oraz nie wdraża nowych rozwiązań dot. wzmocnienia jej jakości wskazuje na zmarnowaną szansę dużego kraju, który mógłby odegrać większą rolę we wsparciu innych w wychodzeniu z tragicznych dla krajów rozwijających się skutków kryzysu finansowego, oraz mieć poważny wkład w realizacje Milenijnych Celów Rozwoju.

„W 2005 roku liderzy wspólnoty zobowiązali się do przeznaczania odpowiednio 0,7% i 0,33% DNB do roku 2015 na walkę z globalnym ubóstwem. Zaledwie 5 lat później ich pomoc jest daleko zarówno od deklaracji jak i zobowiązań dot. jakości pomocy”

— mówi Hussaini Abdu, dyrektor krajowego biura Action Aid w Nigerii.

„Nie prosimy Unii by była bardziej ambitna w zwalczaniu ubóstwa na świecie, wystarczyłoby dotrzymać obietnic, które już zostały złożone”.

Zdaniem polskich organizacji pozarządowych...

Polskie organizacje pozarządowe przyłączają się do apelów swoich partnerów z krajów rozwijających się i wzywają do podjęcia konkretnych działań na rzecz zwiększenia ilości i jakości udzielanej pomocy. Kraje UE powinny jak najszybciej przyjąć prawnie obowiązujące harmonogramy alokacji wydatków oraz znaleźć nowe źródła finansowania pomocy rozwojowej. Kraje europejskie powinny również skończyć z włączaniem do puli pomocy środków, które wydawane są w Europie oraz oprzeć swoje wsparcie na priorytetach i systemach krajowych krajów partnerskich.

O raporcie CONCORD

Wydawcą opublikowanego dziś raportu jest CONCORD – międzynarodowa federacja reprezentująca ponad 1600 europejskich organizacji pozarządowych, które w swoich działaniach wspierają społeczeństwa krajów rozwijających się. W przygotowaniu publikacji wzięły udział również polskie NGOs skupione w Grupie Zagranica, koalicji 49 organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodowe działania na rzecz rozwoju. Nad polską częścią raportu pracowały organizacje skupione w grupie roboczej ds. monitoringu pomocy, działającej przy Grupie Zagranica – w szczególności Polska Akcja Humanitarna (PAH), Polska Zielona Sieć (PZS) i Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO).

Strona polski w raporcie

Niezależnie od tego, że przypadek Polski jest wspomniany w wielu fragmentach raportu, poniżej bezpośrednio linkujemy do strony Polski w raporcie.

Kliknij na podglądzie strony aby zobaczyć na pełnym ekranie

Open publication - Free publishing - More report


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć