Szkolenie - Profesjonalne informowanie o krajach globalnego Południa w praktyce

Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) zaprasza ponownie pracowników i stałych wolontariuszy organizacji pozarządowych na szkolenie pt. „Profesjonalne informowanie o krajach globalnego Południa w praktyce".

Odbędzie się ono w weekend 21-22 czerwca 2008 r. w Warszawie.

Szkolenie:

- zapozna Cię z praktycznym narzędziem wspierającym rzetelne informowanie o współczesnym świecie (Kodeks obrazów i przesłań dotyczących krajów Południa),
- pozwoli Ci poznać i praktycznie przećwiczyć dobre praktyki informowania o krajach Południa,
- przygotuje Twoją organizację do wdrożenia kodeksu jako narzędzia pomocnego w kontakcie z mediami, donorami oraz wspierającego spójność organizacji w jej własnych działaniach,
- pozwoli Ci włączyć się w tworzenie koalicji organizacji, które stanie się grupą opiniotwórczą, promującą wysokie standardy informowania o krajach Południa.

Szkolenie prezentuje nowatorskie podejście, oparte na wartościach i doświadczeniach organizacji europejskich. Jest pierwszym takim szkoleniem w Polsce, które otwiera dyskusję o wizerunku krajów globalnego Południa.

Warto włączyć się w ten projekt, gdyż przestrzeganie zasad kodeksu wspiera:

  1. Prawdziwy obraz, partnerskie podejście. Co zrobić, by Polacy mieli dostęp do bardziej rzetelnych wiadomości o krajach Południa? Co zrobić, by ludzie tam żyjący byli przedstawiani z poszanowaniem ich godności i w duchu równości? Kodeks jest propozycją jasnych zasad, które zastosować może każda organizacja i każda redakcja.
  2. Świadectwo jakości pracy organizacji. Przyjęcie kodeksu to zobowiązanie organizacji, które jest świadectwem jej dążenia do wysokiej jakości działania i dbałości o standardy. Wdrożenie kodeksu pokazuje, że organizacja odpowiedzialnie i profesjonalnie podchodzi do swojej pracy.
  3. Pomoc w edukacji rozwojowej. Zasady kodeksu są realizacją postulatów edukacji rozwojowej. Organizacja, która zna i stosuje kodeks, demonstruje w praktyce, jak należy prowadzić edukację rozwojową. Kodeks może być też narzędziem wykorzystywanym w pracy edukacyjnej organizacji.
  4. Europejski standard. Kodeks to uznany standard. Został zatwierdzony przez Concord, europejską konfederację reprezentującą ponad 1600 organizacji humanitarnych i rozwojowych. Czy potrzeba lepszej rekomendacji?
  5. Narzędzie w kontaktach z mediami. Kodeks tłumaczy zasady etyczne, którymi powinny kierować się media. Organizacja może udostępnić kodeks dziennikarzom, z którym współpracuje, aby dać im jasne wskazówki do pracy i przedstawić oczekiwania dotyczące rzetelności.
  6. Współpraca z innymi. Wraz z podpisaniem kodeksu organizacja dostaje możliwość wymiany doświadczeń z innymi polskimi sygnatariuszami kodeksu. W ten sposób może wzmocnić swoją współpracę z organizacjami o podobnym profilu.
  7. Temat jest dostrzegany. Do kodeksu przekonane są nie tylko organizacje pozarządowe. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uwzględniło temat kodeksu jako jedno z kilku zagadnień podczas Akademii Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju i Demokracji we wrześniu 2007 roku.
  8. Razem nasz głos jest bardziej słyszany. Wdrożenie kodeksu daje możliwość wspólnego - a więc bardziej skutecznego - reagowania przez NGOs w sytuacjach rażąco nieodpowiedzialnego przedstawiania krajów Południa.

Aby zgłosić się na szkolenie, wypełnij kwestionariusz zgłoszeniowy, który można pobrać pod adresem: www.igo.org.pl/kodeks, a następnie prześlij go na adres: szkolenie@igo.org.pl do 17 czerwca.

Prosimy, aby z każdej organizacji zgłaszały się dwie osoby, co ułatwi dalsze przekazywanie wiedzy wewnątrz organizacji.

Za pełny udział w dwudniowym szkoleniu uczestnicy otrzymują potwierdzenie uczestnictwa.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Centrum Edukacji Obywatelskiej przy ul. Noakowskiego 12 lok. 49 w Warszawie w sobotę w godz. 12.00-19.00 i w niedzielę w godz. 9.00-16.00.

Szkolenie jest bezpłatne. Uczestnicy są proszeni o uiszczenie składki w wysokości 20 zł na pokrycie kosztów druku materiałów, kawy, herbaty itp. Koszty przejazdu do Warszawy oraz noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Prowadzący: Dorota Gadzinowska, Gabriela Lipska, Agnieszka Seget, Marcin Wojtalik

Zapraszamy!!!

Więcej informacji o kodeksie na stronie www.igo.org.pl/kodeks. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o e-mail na adres: kodeks@igo.org.pl

Dokumenty do pobrania:


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć