Szkoła Globalna

Dział Edukacji w Polskiej Akcji Humanitarnej aktualnie prowadzi projekt edukacyjny Szkoła Globalna mający na celu m.in. nauczanie o współzależnościach między krajami globalnego Południa i Północy, o wpływie jaki wywieramy swoimi codziennymi wyborami, oraz o tym jak możemy działać na rzecz zmiany.

Ogólny cel projektu to stworzenie w sześciu krajach europejskich aktywnej sieci szkół globalnych zaangażowanych w redukcję ubóstwa, współpracujących ze szkołami w krajach Południa (krajach rozwijających się).

Kraje uczestniczące w projekcie: Austria, Czechy, Malta, Polska, Słowacja, Wielka Brytania oraz partner z Południa: Tajlandia.

W tych krajach więcej uczniów zdobędzie w szkołach wiedzę na temat zagadnień globalnych takich jak:

* prawa człowieka * migracje * dostęp do edukacji * handel międzynarodowy * ochrona środowiska * pomoc humanitarna i rozwojowa * konflikty zbrojne * ubóstwo

Rok pilotażowy - 2006/2007

W fazie pilotażowej projekt bierze udział 8 szkół z Polski. Celem fazy pilotażowej jest wypracowanie metod i materiałów z edukacji rozwojowej, które zostaną wykorzystane w następnych latach projektu.

Wiosną 2006 r. została ogłoszona rekrutacja. Przed wakacjami zostały zakwalifikowane szkoły, a od września 2006 r. projekt jest realizowany w szkołach. Obecnie jest to sześć gimnazjów i dwie szkoły ponadgimnazjalne.

* Bieruń - Gimnazjum nr 2 * Bilcza - Gimnazjum * Chobienia - Gimnazjum * Łódź - Gimnazjum nr 31 * Pecna - Gimnazjum * Sanok - Zespół Szkół nr 1 * Sosnowiec - V L.O., Zespół Szkół nr 7 * Turek - Gimnazjum nr 1

Polska strona projektu


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć