Sytuacja żywnościowa w Rogu Afryki nadal trudna

Na początku lutego br. Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła, że w Somalii nie ma już klęski głodu, ale sytuacja jest wciąż bardzo trudna i konieczne jest podjęcie długofalowych działań, które pozwolą przywrócić bezpieczeństwo żywnościowe w Rogu Afryki.

Klęska głodu w Somalii został ogłoszona przez ONZ w lipcu zeszłego roku. Choć obecnie, dzięki dobrym zbiorom i międzynarodowej pomocy, sytuacja uległa wyraźnej poprawie, wciąż ok. 2,34 miliona osób, czyli 31 procent populacji, potrzebuje pomocy humanitarnej, a 325 tysięcy dzieci jest dotkniętych ostrym niedożywieniem. W szczytowym momencie kryzysu liczba mieszkańców Somalii potrzebujących pomocy wynosiła ok. 4 miliony.

Jak wskazuje FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa), poprawa sytuacji była możliwa dzięki dobrze ukierunkowanej pomocy, która w połączeniu z odpowiednim poziomem opadów deszczu między październikiem a grudniem 2011 pozwoliła miejscowym rolnikom i ich rodzinom na produkcję i kupno większej ilości żywności. Wśród działań pomocowych przeprowadzonych przez FAO i inne międzynarodowe organizacje w ciągu ostatnich miesięcy znalazły się m.in. dystrybucja nasion i nawozów wśród rolników, odnowienie kanałów irygacyjnych, pomoc weterynaryjna dla zwierząt hodowlanych narażonych na choroby i infekcje związane z suszą, vouchery żywnościowe itp.

Jednak, jak podkreślił nowy dyrektor generalny FAO, José Graziano da Silva, kryzys się nie skończył i groźba powrotu głodu nie minęła, szczególnie w obliczu powtarzających się w tym regionie susz. Dlatego tak ważna jest pomoc dla miejscowych rolników i pasterzy, która pozwoli im lepiej sobie radzić w podobnych sytuacjach w przyszłości. "Nie możemy uniknąć susz, ale możemy podjąć działania, dzięki którym nie będą one prowadzić do głodu", stwierdził Graziano da Silva. Podkreślił też, że rolnictwo jest kluczowym czynnikiem dla ustanowienia pokoju i stabilności w regionie.

Obecny kryzys żywnościowy w dalszym ciągu wpływ na cały region Rogu Afryki, w którym pomocy humanitarnej potrzebuje wciąż 9,5 miliona osób w Somalii, Kenii, Etiopii i Dżibuti. Coraz trudniejsza sytuacja jest także w Sudanie Południowym. Według ostatnich danych FAO, w wyniku przemocy, nieregularnych deszczów oraz wysokich cen żywności i paliwa, około miliona mieszkańców tego kraju stanie w bieżącym roku w obliczu bardzo wysokiego poziomu braku bezpieczeństwa żywnościowego.

Źródło: FAO

Zdjęcie: Colin Crowley/Save the Children (CC - Some rights reserved) 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć